• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vyloučení Lukáše Nového za Brutální fyzický útok

Byla přidělena spisová značka 04/2014 Rozhodčí komise se hlasovala od 10.4.2014 18:00 do 12.4.2014 18:00 ve složení:

Roman Kučera
Adam Skorepa
Michal Ketner (předseda,zpravodaj)
Frantisek Ulc

z důvodu stížnosti ve veřejném zájmu od Kontrolní komise Vyloučení Lukáše Nového za Brutální fyzický útok(KK 35/2013).

Návrh rozhodčího nálezu od KK:

1. Poškozením plakátu dne 24. 10. 2013 na Moravském náměstí v Brně v odpoledních hodinách porušil Patrik Doležal svou povinnost zdržet se zásahů do majetku jiných osob. Násilím spáchaným bezprostředně po tomto činu na tomtéž místě opakovanými nejméně 6 údery pěstí s prstenem do hlavy proti Patriku Doležalovi porušil Lukáš Nový svou povinnost zdržet se zásahů do osobní integrity Patrika Doležala. Druhý uvedený zásah byl zjevně nepřiměřený obraně majetku a první útok proti majetku byl vedle něho zjevně bez významu.
2.Výše uvedený osobní útok Lukáše Nového byl jako jednání zavrženíhodné z hlediska povinnosti člena bojovat všemi zákonnými prostředky proti násilí a jako úmyslné způsobení závažné újmy registrované příznivci závažným porušením stanov, za které nese Lukáš Nový plnou odpovědnost. Protože náprava byla zjednána a poškozený nepožaduje žádné odškodnění své újmy, spočívá tato odpovědnost pouze v omezení práv člena.
3.Lukáši Novému se ukládá zákaz kandidovat za Českou pirátskou stranu do veřejných funkcí po dobu 1 roku od doručení tohoto rozhodčího nálezu (§ 8 písm. a) rozhodčího řádu).
4.Lukáš Nový je povinen nahradit rozhodčí komisi náklady řízení stanovené paušální částkou 300 Kč převodem na hlavní bankovní účet strany do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu (§ 18 odst. 3 rozhodčího řádu).

Rozhodčí komise se usnesla, že tento rozhodčí nález bere za svůj.

Hlasování:

Roman Kučera: PRO
Adam Skořepa: PRO
Michal Ketner: PRO
Frantisek Ulc:PROTI

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.