• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Doplnění hlasování o změnách stanov

Rozhodčí komise se sešla dne 8.12.2014 v Praze ve složení:

Adam Skořepa (zpravodaj)
Roman Kučera
Michal Ketner
Karel Světnička (poradní hlas)
Roman Šemík (poradní hlas)

Převzetí stížnosti RK.

Usnesení:

RK zamítá stížnost pro její nedůvodnost.

Odůvodnění:

Stížnost byla podána po lhůtě na námitku dle tehdy platného Jdř. Následné CF nerozporovalo skutečnosti schválené tehdejším CF.

Hlasování:

Adam Skořepa (zpravodaj) PRO
Roman Kučera PRO
Michal Ketner ZDRŽEL SE
Karel Světnička (poradní hlas) PRO
Roman Šemík (poradní hlas) ZDRŽEL SE

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.