• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Stížnost na provoz přidružených systémů

Rozhodčí komise rozhodovala ve složení:

Michal Ketner (předseda)

Adam Skořepa (zpravodaj)

Roman Kučera (člen)

František Ulč (člen)

Roman Šemík (poradní hlas)

Nález:

Předmět sporu, poskytovaná služba (Anonboard) už není provozována Českou pirátskou stranou, není již tedy možné dosáhnout smíru. RP nepřekročilo svou pravomoc. Jako výkonný orgán má mandát k tomu spouštět projekty a kampaně, které prosazují pirátské ideje (čímž web založený na svobodě projevu s kontroverzní tématikou internetového aktivismu byl).

RK promíjí složení jistoty.

Hlasování:

Michal Ketner: PRO

Adam Skořepa: nehlasoval

Roman Kučera: PRO

František Ulč: nehlasoval

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/04_2012.txt · Poslední úprava: 08.08.2014 09:24 autor: Adam Skorepa