• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Předběžné opatření ve věci KK 007/2011

Usnesení

Rozhodčí komise vyhovuje žádosti o předběžné opatření ve věci KK 007/2011 a vydává následující předběžné opatření:

Rozhodčí komise ukládá Předsednictvu a Finančnímu odboru České pirátské strany nevyplácet odměnu ve věci Veřejné soutěže na základ grafického manuálu (http://www.piratskastrana.cz/wiki/rp:pid:gman:zakazka) do vynesení konečného rozhodnutí Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zároveň ukládá všem orgánům pozastavit všechny aktivity zavislé na výsledku soutěže.

Rozhodčí komise se rozhodla prominout složení jistoty za předběžné opatření a žádá Kontrolní komisi o předání výsledků šetření bez zbytečného odkladu.

Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.


Rozhodčí komise ve složení Filip Krška (zpravodaj), Roman Kučera, Robert Adámek, Martin Švadlenka.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.