• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Jednání se zahraničními piráty

Rozhodčí komise dne 8.1.2014 sešla v Praze ve složení

Michal Ketner(zpravodaj)
Roman Kučera
Janek Wagner
Karel Světnička

viz definice lobbistický kontakt paragraf 2. http://www.pirati.cz/rules/prl

Lobbistickým kontaktem se v tomto předpise rozumí komunikace, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv představitele strany nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech politiky strany nebo veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.

defince pojmu je jasná odpověd a je jedno jestli je členem jiné pirátské strany

par5 b) komunikaci s úředními osobami v souvislosti s jejich úřední činností ve straně nebo při výkonu veřejné moci, pokud je to jednání v rámci pověření tak je to košer (měl by ale informovat členskou základnu z titulu svého pověření). sankce bude řešeny případ od případu podle rozsahu porušení lobbistického kontaktu *
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.