• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Předběžná otázka přijímání nových členů, forma / postup

Odpověď na předběžnou otázku
https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=283&t=7845

Evidenční číslo RK 3/2011

1) Musí být členové přijímáni v tajném hlasování? RK se shoduje s tazatelem na tom, že předpisy strany blíže nespecifikují způsob, jakým by měl být přijat nový člen. RK však má zato, že se ve své podstatě jedná o osobnostní hlasování a tudíž doporučuje předsednictvům krajů přijímat členy prostřednictvím tajného hlasování.

2) Může předsednictvo zmocnit svého člena k přijímání členů? RK konstatuje, že není možné delegovat jakéhokoliv člena předsednictva k přijímání nových členů, neboť: Čl. 3 (3) Stanov ČPS mimo jiné říká: O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo oblastního sdružení zpravidla za přítomnosti žadatele; zamítnutí přihlášky nutno zdůvodnit.

přičemž Čl. 7 (5) a) c) Stanov ČPS mimo jiné říká: (5) Oblastní předsednictvo a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů, c) plní usnesení oblastního fóra, přijímá nové členy

Rozhodčí komise dne 20.1.2011 ve složení
Filip Krška,
Roman Kučera,
Martin Švadlenka,
Robert Adámek

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.