• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Význam slova Jednání - zasedání - schůze v předpisech

(předběžná otázka)

prosím o zodpovězení těchto otázek:
1. je schůze totéž jako zasedání? pokud ano, jak často a kdo ji vyhlašuje?
2. vztahuje se na schůze nějaká oznamovací povinnost? pokud ano, jaká? …

Dotaz byl poměrně obsáhlý a k jeho částečnému zodpovězení tazateli došlo už na fóru. Originál dotazu. Rozborem dospěla RK k zásadnímu doporučení.

doporučení RK:

RK doporučuje úpravu stanov a slovo „schůze“ nahradit slovem „jednání“. Konkrétně v članku 7 odstavec 7 poslední větu:

Schůzi řídí člen strany, jejž určí přítomní členové oblastních předsednictev, která spolu zasedají.

doporučujeme nahradit větou:

Jednání řídí člen strany, jehož určí přítomní členové oblastních předsednictev, která spolu zasedají.

Dále RK oporučuje Personálnímu odboru přepracovat předpis Vzdělávání členů » Úvod pro nové členy krajských předsednictev, aby byl v souladu se stanovami a nahradit v něm slovo „schůze“ slovem „zasedání“.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.