• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka: Braní na vědomí

Odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=10846

Evidenční číslo RK 2/2012

Předběžná otázka:

Stanovy, čl 5(3) V oblastních sdruženích jsou orgány strany

b) oblastní předsednictvo.

Stanovy, čl 3(6) Zánik členství bere na vědomí předsednictvo příslušného sdružení, nestane-li se tak, republikové předsednictvo.

Může předsednictvo v tomto vzetí na vědomí rozhodnout? Tedy je třeba, aby se o něm předsednictvo usneslo a jako orgán hlasovalo? Pokud by v něm rozhodnout mohlo, může se tedy rozhodnout nebrat věc na vědomí a tak bránit ukončení členství v případech, kdy členství zaniká dnem vzetí na vědomí?

Odpověď RK

O vzetí rezignace na vědomí se nehlasuje, nerozhoduje. Rezignace je platná řádným oznámením a předsednictvo daného orgánu je povinno tuto vzít na vědomí. Pokud není schopno vzít rezignaci na vědomí (např. z důvodu neaktivity) a rezignující fyzická osoba nedostane odpověď o vzetí na vědomí, řádně oznámí rezignaci nadřízenému orgánu.

Odůvodnění

Stanovy, čl 6(11) Na funkci v orgánu vykonávanou podle těchto stanov může fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v odůvodněných případech nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní orgán oprávněný zvolit náhradníka. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

Rozhodčí komise ve složení: Roman Kučera (zpravodaj), Robert Adámek, Martin Švadlenka, Filip Krška.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/02_2012.txt · Poslední úprava: 19.03.2012 13:36 autor: Filip Krska