• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Blanketní nominace

Byla přidělena spisová značka 01/2014 Rozhodčí komise se sešla dne 8.1.2014 v Praze ve složení:

Roman Kučera (zpravodaj)
Janek Wagner (předseda)
Michal Ketner
Karel Světnička(poradní hlas)

z důvodu stížnosti ve veřejném zájmu od Kontrolní komise Blanketní nominace (KK 37/2013).

Návrh rozhodčího nálezu od KK:

1. Schválením nominace do volby republikového výboru, která neobsahovala výčet kandidátů a byla vázána jen na podmínku, že se kandidát přihlásí, a o které bylo vyhlášeno hlasování krajského sdružení Karlovarský kraj dne 25. 11. 2013, byl porušen § 31 odst. 1 jednacího a volebního řádu celostátního fóra ve spojení s § 5 odst. 1 rozhodčího řádu, neboť schválené hlasování je zcela neurčité, je vázáno na budoucí podmínku a obchází smysl nominací podle jednacího řádu celostátního fóra.
2. Za toto porušení předpisů odpovídá krajské sdružení Karlovarský kraj a předseda krajského sdružení Petr Třešňák, který předmětné hlasování vyhlásil.
3. Nápravu porušení předpisů zjednává rozhodčí komise tak, že výše uvedené neurčité usnesení o nominaci prohlašuje za neplatné a ruší ho dnem vyhlášení rozhodčího nálezu.
4. Krajské sdružení Karlovarský kraj je povinno nahradit náklady řízení rozhodčí komisi v paušální výši 300 Kč vnitřním převodem do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu (§ 18 odst. 3 RŘ).

Rozhodčí komise se usnesla, že tento rozhodčí nález bere za svůj. Ale přidává k němu jen pár poznámek pro KK:

Rozhodčí komise má obavu, jestli členové celostátního fora porozumí podání KK.
Bod návrhu 4 rozhodčí komise považuje za neúčelný.

Hlasování:

Roman Kučera: PRO
Janek Wagner: PRO
Michal Ketner: PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.