• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Podnět k šetření provozu piratskefilmy.cz

Spisová značka RK 01/2012 (podáno u kontrolní komise pod spisovou značkou KK 02/2012).

Rozhodčí komise rozhodovala ve složení:

Michal Ketner (předseda)

Adam Skořepa (zpravodaj)

Roman Kučera (člen)

František Ulč (člen)

Roman Šemík (poradní hlas)

Rozhodčí komise se usnesla na následujícím rozhodčím nálezu:

Nedošlo k porušení platných předpisů, orgány strany mohou samostatně či na příkaz RP vytvářet projekty, které jsou v souladu s politikou strany, čímž kampaň „Odkaz není zločin“ (a tedy projekty typu Pirátské filmy či Sleduju seriály) je. RP (a jeho členové) je však zodpovědné za tyto projekty a má povinnost dohlédnout na to, že jsou projekty odpovídajícím způsobem vedeny a spravovány.

RK promíjí složení jistoty.

Hlasování:

Michal Ketner: PRO

Adam Skořepa: nehlasoval

Roman Kučera: PRO

František Ulč: PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.