• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pirátská úterý s kandidátem do Senátu

Česká pirátská strana vyslala do volebního klání o post senátora za volební obvod č. 78 – Zlín Ing. Luďka Maděru, který již více jak 15 let bojuje za práva občanů na informace. „ Jen skutečně svobodný přístup k informacím je základem pro funkční kontrolu veřejných institucí ze strany občanů, proto se chci zasadit o změnu přístupu úřadů k poskytování informací“, vysvětlil Maděra.

Problém vidí především ve stávajících právních předpisech jako je například Zákon o svobodném přístupu k informacím (Zákon č. 106/1999 Sb.). Ve své volební kampani se chce dále zaměřit na legislativu týkající se zadávání veřejných zakázek a hospodaření samospráv, jež doplní o konkrétní případy a kauzy, se kterými se setkal v praxi. „Chci občany seznámit se skutečností, že hospodaření obcí v podstatě nikdo nekontroluje, což umožňuje beztrestně rozkrádat majetek obcí, měst a krajů, aniž by tu fungoval nějaký skutečně sankční mechanismus.“

V úterý 2. září zahájí svou kontaktní kampaň na náměstí Míru ve Zlíně od 16:00, kde bude besedovat o těchto a dalších tématech s občany u podia. Další debaty následně proběhnou na stejném místě 16. a 30. září.

V těchto besedách ukáže občanům hospodaření samosprávy na konkrétních příkladech, podložených důkazy a zveřejní, kolik milionů vytunelovala minulá, ale i to současné vedení magistrátu.

Na „Pirátská úterý“ jsou zváni všichni, kdo mají zájem se dozvědět fakta o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky a zda je vůbec změna současného stavu možná.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.