• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti se obrátili na nejvyššího státního zástupce

Tisková zpráva České pirátské strany

Luděk Maděra, jednička na kandidátní listině Pirátů ve Zlínském kraji žádá pět let Magistrát města Zlína o informace o platech a odměnách vedoucích a o informace o proplacených fakturách. Za pět let požadované informace nedostal. Obdobně žádá Krajský úřad Zlínského kraje o informace o platech a odměnách vedoucích. Krajský úřad vydal sedm rozhodnutí, kterými poskytnutí informace odmítnul. Ministerstvo vnitra šest z nich zrušilo (o nejnovějším doposud nerozhodlo) a opakovaně upozornilo krajský úřad na nezákonnost jeho jednání. Krajský úřad zákon o svobodném přístupu k informacím, rozsudky soudů a rozhodnutí Ministerstva vnitra demonstrativně ignoruje.

Trestní oznámení, které podal na pracovníky magistrátu, a krajského úřadu, Okresní státní zastupitelství (OSZ) odložilo s odůvodněním, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty žádného trestního činu.

Podle rozhodnutí OSZ ti, kteří jsou ze zákona povinni poskytovat informace, nemusí na žádosti o informace odpovídat, odvolání a stížnosti nemusí předkládat nadřízeným orgánům, poskytnuté informace nemusí být pravdivé a za „vyhledání a zpracování“ informace mohou požadovat libovolně vysokou, ničím nezdůvodněnou, úhradu nákladů, protože v žádném z těchto případů nedojde k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Toto rozhodnutí ve svém důsledku znamená zbavení občanů práva na informace.

Česká pirátská strana požádala nejvyššího státního zástupce o kontrolu rozhodnutí okresního státního zastupitelství. Pokud bude výsledkem kontroly rozhodnutí, že ignorování zákona, rozsudků a rozhodnutí nadřízených orgánů je trestným činem, bude to významný pokrok v přístupu k informacím. Příslušné dokumenty jsou na https://www.pirati.cz/lide/ludek_madera/boj_o_informace a na www.ludekmadera.cz

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.