• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

hmac:615986a21700fb6e767725239f6d2c6c : regiony:ustecko:zatecvoda

Navrhovaná evropská občanská iniciativa:
Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!

Předmět:
Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny.

Hlavní cíle:
Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby: 1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu. 2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace. 3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:
ECI(2012)000003

Datum registrace:
10/05/2012

Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Komise:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/cs

Jména a příjmení organizátorů:
Bsirske Frank, Goudriaan Jan Willem, Nordström Annelie, Perret Anne-Marie, Kokalov Ivan, Pavanelli Rosa Maria, Prentis Dave

Jména kontaktních osob:
Goudriaan Jan Willem, Perret Anne-Marie

E-lektronické adresy kontaktních osob:
water@epsu.org, president@epsu.org

Webová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje):
http://www.right2water.eu/

Signatářem Evropské občanské iniciativy může být každý občan EU (občan některého ze států EU), který dosáhl věku, jenž jej opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu (tj. 18 let kromě Rakouska, kde je tento věk stanoven na 16 let).
Další informace o pravidlech a podmínkách evropských občanských iniciativ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.