• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schválení rozpočtu krajského sdružení

Krajské sdružení Ústecký kraj se dne 4.2.2013 usneslo takto:

Krajské sdružení Ústecký kraj předkládá finančnímu odboru svůj rozpočet v následující podobě:
hmac:9b956508fc1ed04edd469986f7549d41 : regiony:ustecko:uk_3_2013
Hlasování proběhlo tajně a schválení rozpočtu získalo nadpoloviční většinu hlasů všech členů krajského sdružení. Pro návrh: 10 Zdržel se: 0
Příjmy:

Dotace z rozpočtu Mediálního odboru - 5000.00

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 - 4596.09

Dary krajskému sdružení - 2300.00

Příjmy celkem - 11896.09

Výdaje:

Rezerva předsednictva - 2379.22

Propagace, pořádání akcí - 8000.00

Nákup vybavení - 1516.87

Výdaje celkem - 11896.09

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.