• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Ustavující schůze místního sdružení Žatec 5.4.2013 v Žatci

Program

 1. Slavnostní vyhlášení místního sdružení Žatec České pirátské strany
 2. Sestavení volební komise
 3. Volba předsednictva
 4. Připomínkování a schválení programu ustavující schůze
 5. Přijímání nových členů
 6. Zaúkolování, rozdělení funkcí členů MS
 7. VyOsení v Žatci - stav příprav, další úkoly
 8. Hlasování: kolektivní zodpovědnost předsednictva za VyOsení
 9. Přehlídka nezávislých filmů - koncept
 10. Organizace akce Piráti uklízí Žatec II
 11. Výpomoc na akci v Plzni
 12. Brainstorming - nápady do budoucna (Pirate Way, Pirate Wall)
 13. Hlasování o doméně
 14. Diskuse na volná témata

Prezence

Přítomní členové

 • Tomáš Weidisch
 • Vít Konečný
 • Radek Holodňák

Zapisovatelé

 • Tomáš Weidisch
 • Vít Konečný

Moderátor

 • Radek Holodňák

Další přítomní (ucházející se o členství)

 • Kateřina Junasová
 • Jan Mrnka
 • Tomáš Karban

Zápis

1. Slavnostní vyhlášení místního sdružení Žatec České pirátské strany 

Úspěšně vyhlášeno :)

2. Sestavení volební komise

Volební komise ustanovena ve složení Tomáš Karban, Kateřina Junasová.

3. Volba předsednictva

2. místopředsedou se stal Vít Konečný PRO 2/ PROTI 0/ ZDRŹUJE SE 1
1. místopředsedou se stal Tomáš Weidisch PRO 3/ PROTI 0/ ZDRŹUJE SE 0
předsedou byl zvolen Radek Holodňák PRO 3/ PROTI 0/ ZDRŹUJE SE 0

4. Připomínkování a schválení programu ustavující schůze

Schváleno.

5. Přijímání nových členů 

Hlasování o přijetí Tomáše Karbana - PRO: Radek Holodňák, Tomáš Weidisch, Vít Konečný PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: nikdo
Hlasování o přijetí Jana Mrnky - PRO: Radek Holodňák, Tomáš Weidisch PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: Vít Konečný
Hlasování o přijetí Kateřiny Junasové - PRO: Radek Holodňák, Tomáš Weidisch PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: Vít Konečný

6. Zaúkolování, rozdělení funkcí členů MS

Tomáš Weidisch - šéf mediální produkce
Vít Konečný - personalista, administrativa, web
Radek Holodňák - komunikace s veřejností, organizace
Tomáš Karban - guru žatecká svobodná hudba, překlady
Jan Mrnka - svobodná hudba, pomoc pro všechno
Kateřina Junasová - pomoc pro všechno

7. VyOsení v Žatci - stav příprav, další úkoly 

Vytvořen plakát, deadline 30.4. - playlist, záchranáři a vyhazovači - zařídí ToXa

8. Hlasování: kolektivní zodpovědnost předsednictva za VyOsení 

Usnesení: Předsednictvo MS Žatec přijímá kolektivní zodpovědnost za VyOsení v Žatci.
PRO: Radek Holodňák, Tomáš Weidisch, Vít Konečný PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: nikdo

9. Přehlídka nezávislých filmů - koncept 

Datum: konec června, místo: Sladovna. Do 30.4. domluvit termín ve Sladovně.

10. Organizace akce Piráti uklízí Žatec II 

Půlka června cca. Anketa na facebooku - dát lidem volnou ruku: hradby, park, sídliště Jih, další část povodí Ohře.

11. Výpomoc na akci v Plzni 

Stafáž zajištěna.

12. Brainstorming - nápady do budoucna (Pirate Way, Pirate Wall) 

Pirate Wall - spící projekt, Pirate Way - již je ve stádiu tvorby (schovat na ní někde cachku pro geocashing)

13. Hlasování o doméně

Schváleno - Vít Konečný zakoupil doménu http://www.piratizatec.cz, která bude přesměrována na stránky místního sdružení v rámci pirátské DokuWiki.

14. Diskuse na volná témata 

Diskuze o dobrovolném měsíčním příspěvku pro místní sdružení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.