• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti odmítají prolomení limitů

 Velkolom Bílina

Ústecké krajské sdružení České pirátské strany zásadně odmítá prolomení těžebních limitů na dole Bílina, které jednomyslně schválila vláda. Piráti jsou toho názoru, že těžba se dlouhodobě ekonomicky nevyplatí. Rozšíření dolů a pálení uhlí v elektrárnách v oblasti Mostecké uhelné pánve se razantně projeví na dalším zhoršení ovzduší, zvýšení nemocnosti obyvatel, ztrátě biodiverzity a na klimatických změnách. Externí náklady na pokusy o vyvážení těchto neblahých projevů těžby budou narůstat na desítky miliard korun ročně.

Externality však nejsou nákladem společnosti provozující důl, nýbrž nákladem samospráv a občanů. Piráti tak varují, že těžba bude v podstatě dotována veřejnými penězi, které skončí v soukromých rukách těžařů a energetiků. Negativními externalitami se důkladně zabývala studie Karlovy univerzity (http://files.koreny.cz/200004472-83c6884dc6/Studie_Externality.pdf), o kterou krajské sdružení opírá svůj názor.

Ústečtí Piráti jsou také toho názoru, že vyjma ekonomických faktorů je třeba upozornit na to, že krajina, která se má stát obětí rozšíření těžby, a životní prostředí v kraji představují neocenitelné dědictví, které nemáme právo zničit, o které bychom měli naopak pečovat a uchovat jej příštím generacím. Piráti zdůrazňují, že vláda prolomení těžebních limitů odsouhlasila v rozporu s v minulosti rezolutně danými garancemi. Odsuzují též jednání ústeckého hejtmana Bubeníčka, který prolomení limitů dlouhodobě podporuje.

Piráti vzkazují podporu občanské společnosti, která se proti prolomení limitů staví. Připojili se také k signatářům otevřeného dopisu předsedům parlamentních stran, který vyzývá ke spravedlivějšímu přerozdělování peněz z těžby (viz http://a2larm.cz/2015/10/prolomeni-limitu-tezby-je-nefer-k-hornikum-i-obyvatelum/).

Předsednictvo krajského sdružení České pirátské strany Ústecký kraj

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.