• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

KRUPKA

Komunální volby v Krupce Piráti

Piráti se za dobu svého působení na české politické scéně etablovali na stabilní politickou sílu, se kterou je třeba počítat. Komunální volby jsou další šance, jak prosadit pokrokové myšlenky tohoto celosvětového hnutí.

Chceme prosadit demokratické principy, transparentní veřejnou správu, ochranu soukromí občanů a podporu dobrovolnických kulturních a sportovních spolků. Minimálně chceme říct předem, s jakými cíli do toho jdeme, aby lidé věděli, co od nás mohou čekat.

Kandidátní listina Pirátů do komunálních voleb v Krupce


PROGRAM PIRÁTŮ DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V KRUPCE :

OTEVŘENÁ OBEC

Usnadníme občanům styk s úřady

Rozšíříme úřední hodiny obecního úřadu, ideálně na pět dní v týdnu.

Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na obecním webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem.

Internet pro všechny

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích.

TRANSPARENCE

Všechny smlouvy obce umístíme na Internet.

Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv (tzv. „nejkrásnější zákon“), i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány.

Podpoříme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné.

ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet.

Obec by si měla tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obce.

Budeme hledat úspory

KVALITA ŽIVOTA

Kvalitní údržba veřejného prostoru

Za samozřejmost považujeme zajištění kvalitní údržby zeleně. Stejně tak předpokládáme průběžnou údržbu komunikací (silnic a chodníků) a drobné architektury (lavičky, odp. koše, atd.). Počítáme se zavedením motivačního programu pro občany.

Funkční a vkusné veřejné budovy

Podpoříme obnovu a realizaci volnočasových aktivit. Dětská hřiště a ostatní hřiště, parky, městská zeleň

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

BEZPEČNOST

Doprava

S pomocí odborníků chceme vyřešit problémová a nebezpečná místa. Budeme podporovat cyklodopravu.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech. Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

DEMOKRACIE

Zapojíme občany do rozhodování

Na zasedání zastupitelstva by měl mít přístup každý občan. Podpoříme zasedání zastupitelstva v odpoledních a večerních hodinách.

Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu.

V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

PODPORA MÍSTNÍCH

Podpora spolků

Považujeme dobrovolnické spolky za živou duši obce. Budeme podporovat dobrovolnickou aktivitu občanů, neboť i Česká Pirátská strana funguje na dobrovolnických principech.

Pokud to bude v našich silách, vyjdeme spolkům maximálně vstříc při jejich aktivitách nebo třeba při shánění vhodných prostor. Při finanční podpoře budeme striktně kontrolovat vynaložené peníze, Tyto informace budeme zveřejňovat a po spolcích budeme požadovat maximální transparenci.

Chceme přispět k rozvoji kultury i sportu, a tak budeme úzce komunikovat s partnery z těchto oblastí, abychom našli společnou řeč a udrželi pestrý kulturní život a podpořili sport, a to především mládežnický.

Podpora místního podnikání.

Budeme preferovat lokální živnostníky a firmy, před nadnárodními korporacemi. Ve výběrových řízeních nemůže být cena jediným rozhodujícím kritériem. Zároveň se vyvarujeme možného střetu zájmů.

Zavedeme v našem městě Farmářské trhy , aby naši občané měli přístup ke kvalitním potravinám.

Zaměstnanost

Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení.

Obecní zaměstnanci, mají dělat práci, na kterou mají kvalifikaci a být za ni spravedlivě odměněni. Na výpomoc při sezónních pracích lze najmout krátkodobě další pracovníky, třeba i s využitím dotací.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.