• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Lidé budou mít větší slovo v tom, kam potečou peníze, plánují Piráti

Lídr Pirátů v Praze Jakub Michálek

Na otázky online redaktorky Martiny Součkové z deníku IHNED.cz odpovídal lídr Pirátů pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy Mgr. et Mgr. Jakub Michálek.

Jak budete řešit situaci okolo systému Opencard?

Chceme, aby městské organizace používaly otevřený software s možností kopírování bez licenčních omezení, kdykoli to je možné. Město získá kontrolu nad zdrojovým kódem a veřejné zakázky na IT služby otevře více dodavatelům. Město Mnichov od roku 2010 ušetřilo 10 milionů eur díky svobodnému softwaru (příkladem je OpenOffice, Android nebo Firefox). Jsme dobře obeznámeni s kritickou situací koem Opencard. Piráti navrhují, aby Praha pokračovala v provozování Opencard svépomocí, vyvinula vlastní software k obsluze karty pod svobodnou licencí a nemusela do budoucna platit výpalné podezřelé společnosti EMS.

Jak budete řešit dopravu v centru Prahy, tedy i poté, co bude otevřen tunel Blanka?

Chceme Prahu, ve které bude veřejná, cyklistická a pěší doprava plnohodnotnou alternativou k jízdě automobilem. Po důkladném auditu dopravního podniku navrhujeme analyzovat zavedení bezplatné MHD v Praze, placené z rozpočtu města. Investice do silnic, drah, cyklostezek a pěších zón by měly odpovídat počtu uživatelů. V ulicích, kterým odlehčí tunel Blanka, podporujeme pruhy pro cyklisty a další opatření, která zamezí zvýšení počtu aut na původní úroveň. Prioritou je stavba metra D do Písnice, dokončení městského okruhu a analýza rozvoje městské železnice. Jste pro plošné omezení heren a kasin na území Prahy? Chcete regulovat i prostituci?

O omezení heren a kasin by měli rozhodovat občané jednotlivých městských částí v referendech. Prostituce by měla být legalizována, a tedy i regulována jako jiná odvětví podnikání.

Jste pro zvýšení pravomocí starostů jednotlivých městských částí? V kterých oblastech?

Jsme pro zvýšení pravomocí občanů pomocí referend.

Jak budete řešit sociální problémy, které se týkají lidí bez domova nebo narkomanů?

Stávající střediska sociální pomoci jsou přetížená, a proto nadměrně zatěžují své okolí. Naopak v centru Prahy chátrají domy, o které se jejich vlastníci nestarají. Navrhneme nová střediska sociální pomoci, aby byla dostupnější a rovnoměrně rozložená. Lidé bez domova se v nich budou moci osprchovat, odborníci pomohou závislým i jiným rizikovým skupinám a poradí také lidem ohroženým chudobou.

Jak budete propagovat Prahu a její turistická lákadla v České republice i v zahraničí?

Turistů do Prahy jezdí dost a vliv reklamy placené městem na počet turistů nemá podstatný vliv. O propagaci se starají různé soukromé podniky, které mají profit z toho, že sem turisté přijedou (cestovky, hotely, noční kluby apod). Není potřeba krmit mediální agentury. Důležité je nezkazit dobrý dojem, který město v návštěvnících vyvolává. Dobrým krokem pro zlepšení pověsti Prahy by mohla být právě MHD zdarma, která by vyřešila problém revizorů kasírujících překvapené turisty. Prahu bychom chtěli podobně jako západní metropole profilovat jako svobodomyslné město bez nesmyslných zákazů. Považujeme to za vynikající konkurenční výhodu oproti jiným metropolím.

Jaká je vaše představa o fungování parkovacích zón v Praze?

Podporujeme jednotný systém placeného parkování v Praze bez nesmyslných odtahů aut. Auta Pražanů by měla být odtahována pouze v případě, že blokují dopravu. Dnes na nich vydělávají odtahové společnosti. Podle mého osobního názoru by měly být odtahy u neoprávněně parkujících vozidel nahrazeny přirážkou k parkovnému. Systém zón je podle mého názoru třeba zjednodušit, aby byl stejný ve všech městských částech, nicméně jeho parametry (zejména místní parkovné) by měly určovat městské části. Určitě jsme otevřeni použití nových mobilních technologií, které umožňují zkrátit dobu čekání na volné místo.

Jak chcete podporovat sport? Jste pro pořádání významných sportovních akcí, jako je například olympiáda v Praze?

Podle mého názoru by Praha měla přímo podporovat pouze sportovní aktivity celopražského významu, zbytek peněz by se měl rozpočítávat na městské části. Stejně jako v kultuře a volnočasových aktivitách je ve sportu prostor pro tzv. participativní rozpočet, ve kterém by si každý vybral, který sportovní klub nebo jiný volnočasový projekt podpoří a město by mu věnovalo určitou částkou ročně. Pochopitelně mluvíme o sponzoringu organizací, které fungují zcela transparentně, což je dnes bohužel jen zlomek subjektů. Co se týče Olympijských her, tak Piráti určitě nebudou iniciovat pořadatelství her, ale ani tomu nebudou bránit, pokud si to budou přát občané. Vzhledem k tomu, že jde o obrovské výdaje a zásadní rozhodnutí, by se nejprve musela zformovat dostatečně početná skupina zastánců pořádání her a občané by o návrhu rozhodli v referendu.

Jaké jsou tři hlavní body vašeho programu?

Chceme obnovit ztracenou důvěru Pražanů v jejich volené zástupce. Naším cílem je:

  1. Vymést kostlivce ze skříně magistrátu a prověřit dosavadní výdaje (Piráti usilují o kontrolní funkce v zastupitelstvu)
  2. Prosadit maximální průhlednost hospodaření města a jím financovaných organizací a možnost pro zapojení občanů (Piráti zveřejní všechna data uchovávaná magistrátem, kde to lze)
  3. Zachovat liberální a svobodomyslnou tvář města (zrušíme protialkoholní vyhlášku a nesmyslné zákazy, chráníme veřejný prostor, zavedeme svobodný software na magistrát)

Otázky jsme odpovídali podle programu a kolaborativně jsme je doplnili.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.