• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra v Plzni

zápis schůze:

Krajská schůze České pirátské strany – Plzeňský kraj 30. 6. 2015

Přítomni: Lukáš Bartoň, Karel Rada, Jan Hutter, Magdaléna Daňková, Petr Vileta, Aleš Jakl, Adam Černoch

1. Přijetí Magdalény Daňkové do České pirátské strany

Pro: 3, proti 0, zdržel se 0

2. Krajské volby

Červenec volba lídra kandidátky 24. 7. – 3. 8. 2015 Srpen volba čelních míst kandidátky, 2. a 3. místo, hlasování 14. 8. – 22.8.

Srpen/ září – sestavení kandidátky prvních deseti. Pokud možno zastoupení všech okresů. Hledání nezávislých osobností.

Červenec/ březen – předvolební noviny a letáčky, možná plakáty

Kampaň

Uvolnění v rozpočtu 2016 cca 120 000 Kč na výdaje spojené s předvolební kampaní. Využití prostředků MO a požádání dotací.

Web, vlastní předvolební účet, rozpočet, účetnictví, kandidátka – vše transparentní

Propagační předměty

Minimalistická kampaň:

Předvolební noviny, cca 100 000 výtisků, dvoustrana A3, barevně. Roznos českou poštou, mínus počet výtisků daný dobrovolníkům. Nutné vytipování Rokosových míst – pošta.

Letáčky, cca 2000 ks minimálně pro potřeby stánku.

Předvolební web a jeho propagace. Vyvěšování článků z novin, i to co se do nich nevešlo.

Lídr: návštěvy v rozhlase, televizi, příspěvky do novin.

Č. 2: stánek ve Smetanových sadech, pomoc kdo může. Rozdávání letáčků.

Dobrovolníci poslední týden rozdávání novin na nádraží, atd… Přidaná kampaň:

Plakáty a jejich rozvěšení po kraji.

Brožury a jejich rozdávání lidem.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.