• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zápis ze schůze 16. 2. 2012

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 16. února 2012.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Potůček
 • Adam Šoukal
 • Petr kopač
 • Petr Vileta
Přítomní členové:
 • Josef Němec
 • Petr Šebesta
Ostatní přítomní (2 zájemci o členství) :
 • Jan Lang
 • Matěj Václav

Pořad jednání

 1. ACTA - shrnutí dosavadních informací a výsledků, příprava dalších akcí
 2. Příprava krajských voleb
 3. Semináře pro veřejnost - základní plán, rozdělení úkolů
 4. Věcné záměry vysokoškolského zákona a zákona o finanční pomoci studentům - podpora studentů ZČU
 5. Přijetí nových členů
 6. Projednání krajského rozpočtu

1. ACTA - shrnutí dosavadních informací a výsledků, příprava dalších akcí

Martin Potůček kladně zhodnotil sobotní demonstraci a pochod proti mezinárodní smlouvě ACTA. Martin řekl: „Jednalo se o nejlepší akci, kterou jsme zatím v Plzeňském kraji udělali.“ Poté začali rozebírat nedostatky organizace této akce. Shrnutí: Velká pracovní zátěž na dvou členech Adamovi Šoukalovi a Martinu Potůčkovi, kteří tuto akci připravili skoro sami. Dále velmi přispěl při přípravě Petr Kopač, který poskytl zvuk, varnu a napsal tiskové zprávy. Ostatní byli kritizováni za nesamostatnost při samotné akci ze strany Martina Potůčka a Adama Šoukala. Martin Potůček vyjádřil svůj názor, že pokud bude organizace vypadat příště takto. Nehodlá se toho účastnit. Petrem Kopačem bylo navrženo řešení v podobě projektového systému na sdílení jasně definovaných úkolů a pracovních kapacit. Tento návrh byl přijat kladně.

2. Příprava krajských voleb

Příprava voleb zatím není aktuální. Na příští schůzi bude více řešena podle závěrů z nadcházející schůze Republikového výboru v Pardubicích. Bylo řečeno, že na volby je nutné připravit petiční/volební stánek, abychom nebyli vázaní na půjčování těchto propriet od konkurence.

3. Semináře pro veřejnost - základní plán, rozdělení úkolů

Nelze řešit dokud nebudou zkontrolovány dané prostory krajské kanceláře. Martin Potůček navrhl, aby si dotyční, kteří chtějí tyto přednášky provozovat, začali pracovat na svých přednáškách a byli za své přednášky odpovědní. ⇒ patrně vytvoření projektů?

4. Věcné záměry vysokoškolského zákona a zákona o finanční pomoci studentům - podpora studentů ZČU

Toto nebylo vyřčeno kvůli nedostatku času Petra Kopače.

5. Přijetí nových členů

Na schůzi byli přítomni dva zájemci o členství a jak Jan Lang, tak Matěj Václav vstoupili dnem 16.února k Pirátům. Představení, poznání, hlasování krajského předsednictva i zaplacení členského příspěvku bylo vyřešeno na místě.

Hlasování PKS Plzeňského kraje o přijetí Jana Langa za člena České pirátské strany v Plzeňském kraji:

PRO 4 - PROTI 0 - ZDRŽELI SE - 0

Hlasování PKS Plzeňského kraje o přijetí Matěje Václava za člena České pirátské strany v Plzeňském kraji:

PRO 4 - PROTI 0 - ZDRŽELI SE - 0

6. Projednání krajského rozpočtu

Petr Vileta nastínil problém, že celostátní rozpočet Pirátů se ještě bude měnit kvůli financím Personálnímu odboru. Tyto peníze však s největší pravděpodobností nepůjdou z peněz krajských sdružení, tedy lze již připravovat krajský rozpočet. Martin Potůček nastínil, že by se měla vytvořit podobná struktura rozpočtu jako na rok 2011, tedy maximální povolená částka jako rezerva předsednictva a zbytek do propagace. Adam Šoukal navrhl, že by se neměla prodlužovat doména cps-plzen.cz. Ostatní vesměs souhlasili. Petr Vileta navrhl, že připraví návrh rozpočtu pro rok 2012.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.