• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

zasedání krajského fóra a předsednictva v Plzni

Zápis ze schůze předsednictva
Dne 7. 3. 2017
Přítomni: Lukáš Bartoň, Pavel Šrámek, Petr Bohuslav, Miluš Kotišová
Schůze je usnášeníschopná.
Zápis provedla M. Kotišová

Program jednání:
1) Nájem v klubu Sofia na letošní rok
2) Kauza Plzeń-Lhota
3) Rozpočet
4) Přijetí nového člena

Ad 1)
Předsednictvo schvaluje nájem na rok 5 000 Kč (pro Bartoň, Šrámek, Bohuslav).
Ad 2)
Předseda informoval předsednictvo, že se zúčastní po domluvě se zastupitelem TOPky zasedání Zastupitelstva města a znovu se pokusí otevřít kauzu svozu odpadních vod. Podotýká, že v jednacím řádu Zastupitelstva stojí, že občan nemůže na jednání vystoupit, pokud nevlastní na území obce nemovitost (!)
Ad 3)
Rozpočet: předsednictvo schválilo opravenou skladbu rozpočtu na letošní rok v této podobě:
Rezerva předsednictva: 24 000 Kč
Provozní výdaje: 40 000 Kč
Volební výdaje: 100 000 Kč
Ad 4)
Předsednictvo schválilo přijetí nového člena Lukáše Řezníka z Klatov (pro: Bartoň, Šrámek, Bohuslav). Pracuje jako vedoucí skladu, líbí se mu transparentní politika pirátů.
Předsednictvo schvaluje nájem na letošní rok 5 000 Kč (pro Bartoň, Šrámek, Bohuslav).

zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis ze schůzky krajského sdružení Plzeňského kraje
Dne 7.3. 2017, 18:00-20:00
Přítomni: Lukáš Bartoň, Petr Bohuslav, Dana Brabcová, Aleš Jakl, Miluš Kotišová, Radek Krejčí, Vendula Machová, Pavel Šrámek, Petr Vileta, Vladimír Voleník, Ondra Škába, Lukáš Řezník, (později přišla) Magda Daňková Schůze je usnášeníschopná.
Zápis vyhotovila M. Kotišová

Program schůze:
1. Schválení krajského rozpočtu
2. Diskuze o kandidátech
3. Akce a kauzy v kraji, zprávy z okresů
4. Příprava krajských akcentů volebního programu
5. Spontánní debata o všem možném

1. Schválení krajského rozpočtu

Krajské fórum schválilo opravený rozpočet ve výši celkem 164 000 Kč v navržené podobě o třech položkách: 1. Rezerva předsednictva: 24 000 Kč 2. Provozní výdaje: 40 000 Kč 3. Volební výdaje: 100 000 Kč

2. Diskuze o kandidátech

Bylo ukončeno hlasování, všichni nominovaní získalo po 4 hlasech. S přihlédnutím k prvnímu kolu postupují do 3. kola už jen čtyři nominanti: Jiří Rezek, Stanislav Haviar, Vendula Machová a Bohumil Koča. Hlasování bude vyhlášeno ve středu a ukončeno v neděli 12. 3. v 20:00. V pondělí bude otevřeno nominační kolo pro zbytek kandidátní listiny. M. Kotišová ještě zkusí obvolat a získat několik osobností na zbylou část kandidátní listiny. Je odsouhlaseno, že nečleny musí navrhnout předsednictvo.

3. Akce a kauzy v kraji, zprávy z okresů  

22. 2. proběhla druhá akce Pirátské putovní univerzity v Klatovech: Rozborka a sborka počítače. Byla odeslána tisková zpráva, ale nikde nebylo zveřejněno. Byla založena fejsbuková stránka PP. Ondra Škába doplňuje, že ještě na jaře by rádi v Klatovech uspořádali větší akci (fire show aj.). Miluš K. pošle Klatovákům jména škol, na kterých Piráti vyhráli ve studentských volbách Člověka v tísni a seznam nezávislých komunálních zastupitelů z celého Klatovska (k propagaci, spolupráci, oslovení). Miluš zjistí, jak je to s umisťováním informací za politickou stranu na obecních nástěnkách.

Radek Krejčí se ujme pořádání neformálních setkání členů a příznivců Pirátské pivo (zkusíme dvakrát měsíčně v různé dny) – založí na to fejsbukovou stránku. Vladimír Voleník navrhuje S Piráty na víno (do Černic v Plzni 13 u Losiné).

Na fóru se lze přihlásit do skupiny mediálních psavců Vichr v klávesách (24.3./25.3. v Plzni), která se sejde a začne psát články, zprávičky, rozhovory apod. Pomalu se tak začne připravovat obsah krajské mutace Pirátských listů a podpoří se mediálně kampaň. A jsou zváni i rešeršisti, nejen psavci. Zkusíme také natočit medailonky a audia pro Pirátský rozvid.

8.4. – Piráti se díky Vendule Machové v Tachově připojí 8.4. k celopirátské akci Ukliďme Česko. Plzeň se asi nepřipojí.

Miluš navrhuje, že by stálo za to zorganizovat přes léto každý měsíc během nějaké větší akce ve všech aktivních městech (Klatovy, Stříbro, Tachov a Plzeň, Rokycany?) petiční stánek. Vladimír Voleník doplňuje, že by bylo dobré nějak znovu oslovit lidi, co podpořili početně úspěšnou sbírku podpisů (bohužel v Senátu chybělo 11 hlasů) proti novele zákona o vinařství, která ohrozí 20 000 až 30 000 pracovních míst. Další úspěšnou peticí byla petice proti EET (Šťáhlavy 100.000 hlasů)

4. Příprava krajských akcentů volebního programu 

Na příští schůzi se podrobněji dostaneme k programu. První přípravu udělá tým psavců na konci března. Miluš zjistí, jak velký bude prostor pro krajskou mutaci v Pirátských listech (chceme minimálně 50 % obsahu).

5. Spontánní debata o všem možném 

Miluš: Kdo bude zmocněnec za kraj? V dubnu pro ně proběhne v Praze školení. Mění se organizace administratviy v rámci strany, Tobias nebude už dělat všechno.
Lukáš Bartoň: Honza Vinš bude zmocněnec.
Miluš zjistí, jak moc odlišný bude postup letos oproti loňským krajským volbám.

Petr Vileta: můžeme si nechat vyrobit bezpečnostní náramky
Lukáš Bartoň: cena v malém tak 20-30 Kč (pár set ks), není to tak efektivní jako listy roznesené na 270 000 adres v kraji
Petr Vileta: nižší ceny by se dalo dosáhnout ve spoluupráci s jinými kraji
Miluš: crowdfunding, mohli bychom na to zkusit vybrat a udělat si tím reklamu
Petr Vileta: to asi jako politická strana úplně nemůžeme
Miluš: zjistím to.

Lukáš Bartoň: navrhuje hlavní slogan kampaně (nezveřejňujeme), přemýšleli o tom kluci v hospodě

Miluš má za úkol jet na volební štáb a komunikovat, že chceme 50 % obsahu Pirátských listů pro krajskou mutaci.

Další témata: záložní zdroje/agregáty nemocnice (od roku 1992), vodovody a kanalizace (okolo řek) – aby se nevypouštělo do řek
Vladimír Voleník: Úslavský sběrač měl být hotový před 20 lety (rozestavěný, Slovany a další obce)

Vileta: může Miluš zjistit na ředitelství MAKRO (nákupní vozíky (přístřešky – banner) cenu za Pirátský banner v Plzeňském kraji/ nejkratší termín na který to jde vyvěsit…

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.