• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

zasedání krajského fóra v Plzni

zápis schůze:

Zápis ze schůzky krajského sdružení Plzeňského kraje
Dne 7.2. 2017, 18:00-20:00
Přítomni: Lukáš Bartoň, Petr Bohuslav, Dana Brabcová, Jan Hutter, Aleš Jakl, Miluš Kotišová, Radek Krejčí, Vendula Machová, Pavel Šrámek, Petr Vileta, Vladimír Voleník
Schůze je usnášeníschopná.
Zápis vyhotovila M. Kotišová

Program schůze: 1. Ukončení členství 2. Diskuse o čelních kandidátech do voleb 2017
3. Rozpočet kraje 
4. Akce a kauzy v kraji 
5. Zprávy z okresů 
6. Spontánní debata o všem možném 

Mimo program se na začátek představil návštěvník F. Řezáč se zájmem o kontakt na garanta dopravního programu. Stručně představil své problémy a vzali jsme si na něj kontakt. Ozveme se mu (M. Kotišová).

1.Ukončení členství

Předsednictvo bere na vědomí ukončení členství 11 lidí, jmenovitě: Dvořák Jan, Hais Jaroslav, Jarolímek Petr, Liška Pavel, Vávra Lukáš, Pech Zdeněk, Pešek Jaroslav, Potůček Martin, Mašková Andrea, Monert Denisa, Hrušková Alžběta. S odchodem J. Peška klesl počet členů v Rokycansko na minimum – musí se rozpustit místní sdružení. KS PLK hlasuje a usnáší se na zrušení místního sdružení Rokycansko (9 hlasů pro/0 proti/1 se zdržel).

2.Diskuse o čelních kandidátech do voleb 2017

Miluš obeslala jen 53 vytipovaných navrhovatelů, zatím zareagovali jen 3 známí (osobnost nenavrhli žádnou). Proto nepokračovala v obesílání navrhovatelů a zbytek doplnila 60 lidmi, kteří během voleb seděli v okrskových volebních komisích. Poslala dopis s 3 body (chtějí být i letos v komisi?, nenapadá je osobnost?, můžeme je zařadit do mailinglistu?) Některé reakce z této skupiny byly okamžité a velmi pozitivní.
Miluš navrhuje 2 jména do čela kandidátky: zastupitele J. Bohuslava ze Stříbra a Martinou V. S tou se sejde Miluš po schůzi a zjistí zájem. S J. B. si promluví Petr Bohuslav a také Miluš v sobotu.
Lukáš doplňuje Stanislava Haviera z Klatov.
Miluš navrhuje počkat s hlasováním o čelu kandidátky ještě do půlky února. Je možnost oslovit nezávislé zastupitele (starosty, místostarosty) z větších obcí, kde se nechytly tradiční strany. Nasdílí vybraná jména do tajné skupiny na FB a členstvo pomůže s rešerší osobnosti/názorů apod.
Prodlužuje se termín pro externí navrhovatele/osobnosti do 15. 2. (do 12:00).

3. Rozpočet kraje 

Lukáš informuje, že nakonec hlasoval pro navržený celostátní rozpočet, protože se mu podařilo prosadit jako bod, že v průběhu celého roku nesmí být nic objednáváno, pokud nejsou peníze na účtě. V kampani se Piráti nezadluží. Je to závazek. Za náš kraj neutratíme víc než 100 000 tisíc Kč, ale spíš řádově desítky tisíc. Z minulého roku jsme ušetřili 160 000 korun. Nebudu počítat s tím, co dostaneme po volbách. Na výdaje do voleb navrhuje složení krajského rozpočtu ze dvou položek (administrativně nenáročné): 100 000 Kč na volební výdaje a 60 000 Kč nechat jako rezervu předsednictva. Každý člen kraje si může sáhnout na peníze z rezervy, podá-li si projekt.
Vileta: Je tam nějaké maximum na rezervu?
Lukáš: Ne.
Vileta: Jak je to se samostatnými účty?
L: Krajský volební jsem nechal zrušit a peníze budou převedeny na náš běžný účet.
Vileta: A podle nového zákona máme mít samostatný transparentní účet, abychom nebyli v průseru. To se podle mne týká i všech územních jednotek strany.
L: Jsem si jistý, že ne.
Aleš Jakl: A co peníze na místní sdružení?
Lukáš: To půjde z rezervy na místní sdružení. Napište stručný záměr/projekt, pokud bude schváleno (do 5 000 Kč rozhoduje předsednictvo), peníze dostanete. Naše příjmy asi budou vyšší, ale to ušetříme pro komunální volby (tam budeme mít výdaje vyšší, tam to bude důležitější). Za každý hlas dostaneme 100 Kč (50 Kč centrála/ 50 Kč na kraj – rozpuštěné do 4 let) Hlasování o krajském rozpočtu: Pro 8, Proti 0/ Zdržel se 1

4. Akce a kauzy v kraji 

Miluš informuje, že akce Pirátské putovní univerzity (PPU) se zúčastnilo 6 lidí.
Další akce PPU bude 22. 2. v Klatovech: Rozborka a sborka počítače. Zve všechny.
Chce domluvit akci ve Stříbře a Tachově (pošle seznam Alešovi a Vendule, z čeho se dá vybírat, případně si vymyslí svůj obsah) Vendula nabízí, že v březnu se můžeme přidat k akci Ukliďme Česko. V Plzni udělá přednášku Petr Vileta pro důchodce (otevřeno i pro veřejnost), Miluš sežene místo. Další akcí – v březnu – bude seminář pro psavce (Miluš zajistí).
Petr Vileta má zájem o festival Vyosení. Pokud sežene 3 další organizátory, dají dohromady rozpočet, členská základna o tom bude hlasovat, je obecná domluva.

Kauza ohledně svozu odpadních vod Plzeň-Lhota a Lukášova výzva Zastupitelstvu /žádost Ministerstvu vnitra: Lukáš informuje, že 2.2. to probíralo Zastupitelstvo. Zastupitelé TOP 09 se jediní zastali výzvy. Zastupitel Šindelář ODS v odpovědi mlžil a lhal, že ostatní dodavatelé nejsou plátci DPH. Dva malí vývozci budou podávat žalobu na ušlý zisk. Budeme v tom dál pokračovat, pokud bude potřeba, spojíme se s TOP (Vozobule a Ženíšek, byli oblafnutí). Měsíc na prošetření kauzy má ministerstvo. Právníci jsou pozitivní, že jim to zruší.
Otiskly to jen Parlamentní listy a menší onlinové portály převzaly od nich, jedno tištěné médium, ale nevíme jaké. Lukáš si nepamatuje, s kým dělal rozhovor.

Zde jednání zastupitelstva (čas 1:05:00 - 1:18:00) http://www.plzenvkostce.cz/zastupitelstvo?archiv=1
Zde tisková zpráva: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pirati-Nerizena-dotace-nejdrazsimu-dodavateli-pokrivuje-trh-a-likviduje-lokalni-podnikatele-473520

5. Zprávy z okresů 

Byli jsme v Klatovech, možná tam skupinka založí MS a do příštích komunálek půjde pod vlajkou Pirátů (2 skupiny, kolem Ondry Škáby; a kolem Standy Haviera).
V Domažlicích se už těší na volby (V. Krutina).
V Tachově zastupitelstvo chystá obecnou zakázku na investice v řádu 100 mil., ale neupřesňují na co. Potenciálně rizikové. MS Tachovsko – má odstoupit celé předsednictvo a navolit nové tuto sobotu.
Stříbro: možná se podaří potrestat aktéry podepsání nevýhodné smlouvy.
Lukáš: V kampani do sněmovny budeme cílit do míst, kde postavíme komunální kandidátky (4 místa), tam budeme cpát nejvíc propagace.

6. Spontánní debata o všem možném 

Cena bilbordu je asi 5000 Kč na týden plus 1000 Kč výlep a tisk (s náhradou případně poškozených), zjistil Petr Bohuslav o Stříbře.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.