• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání předsednictva krajského sdružení v Plzni

Zápis ze schůze PKS
Dne 6.6. 2017

Přítomni: Lukáš Bartoň, Bohumil Koča, Miluš Kotišová, Pavel Šrámek, Jana Tomšíková
Schůze je usnášeníschopná.
Zápis provedla M. Kotišová

Program jednání:
1. Zájemci o spolupráci - návštěva Jany Tomšíkové
2. Kampaň - novinky, program, Pirátské listy
3. Spontánní debata o všem možném

Jana Tomšíková z Červeného Hrádku (Doubravka), jinak redaktorka vydavatelství FRAUS, má zájem spolupracovat v komunálních volbách 2018. v pátek si vyzvedla 50 ks Pirátských listů a rozdala je na akci pro děti v neděli. Kandidovala za Změnu v minulých voblách, je aktivní v místě bydliště (akce pro děti, letní tábory, tělovýchova, kultura a veřejné akce). Projednány předběžně podmínky spolupráce: nezávislá kandidátka pod hlavičkou Pirátů, podpora kampaně.

Pirátské listy: B. Koča vezme 4OO ks do Stodu, je možno na něj zveřejnit kontakt (přednostně smskou). Vytváříme díky tomu hustší síť příznivců a dobrovolníků v kraji.
Lídr i B. Koča - rozhovor II písemný a audiorozhovor s místostarostou (pravděpodobně 16.6. odpoledne v Praze) Po pražském školení pro lídry proběhne krajsk隊kolení pro čelní kandidáty - znalost programu, akce, kontaktní kampaň (termín a místo budou určeny později).
Nápad: zorganizovat focusovou skupinu pro nezávislé zastupitele s místostarostou Kočou.

Kauza Plzeň-Lhota se blíží k dobrému konci. Místo variabilní platby bude fixní platba, a dokonce nižší než předtím. Práci dostane i místní podnikatel. Ještě čekáme na konečné rozhodnutí.

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis ze schůze krajského fóra
Dne 6.6. 2017

Přítomni: Lukáš Bartoň, Aleš Jakl, Miluš Kotišová, Radek Krejčí, Vendula Machová, Roman Sedláček, Pavel Šrámek, Libor Váchal, Petr Vileta, Sabina Zelená
Schůze je usnášeníschopná.
Zápis provedla M. Kotišová

Program jednání:
1) Zájemci o členství
2) Co nového v kampani – volební komise, souhlas kandidátů, distribuce Pirátských listů aj.
3) Akce, kauzy
4) Hodnocení práce koordinátorky
5) Spontánní debata o všem možném

Představilo se 5 nových zájemců o členství.

S dvěma zájemci - Vendulou Polanovou Štrupovou a Milanem Štrupem (z Horažďovic) se viděli osobně předseda a koordinátorka v Klatovech 10.5., jsou to dlouholetí registrovaní příznivci Pirátů, Vendula je sociální pracovnice a zajímá se o rodinnou politiku a pěstounství, Milan je sanitář a zajímá se například o doplňkové měny. Hlasování 2 PRO přijetí (Pavel Šrámek, Lukáš Bartoň) / 1 nepřítomen.
Libor Váchal: konstruktér z Plzně (pův. z Domažlic), volič Pirátů už od svých 18 let, už je zaregistrován na fóru. Rád sportuje, dárce krve, dobrovolný hasič. Hlasování 2 PRO přijetí (Pavel Šrámek, Lukáš Bartoň) / 1 nepřítomen.

Roman Sedláček, grafik, marketing, Piráti jsou mu sympatičtí, strojař, DJ, OSVČ, může pomoci s fotografováním a lepší grafikou. Myslí si, že Piráti v Plzni nejsou moc vidět. Chce pomoct to zlepšit, má zájem o OVK. Hlasování 2 PRO přijetí (Pavel Šrámek, Lukáš Bartoň) / 1 nepřítomen.

Sabina Zelená z Manětína, bývalá členka Zelených, líbí se jí program, velká programová shoda (hlavně rovnoprávnost, ekologie, přímá demokracie), představila dvě lokální témata na Plzni-Severu (záchrana železničních tratí) a nechala kolovat složku materiálů, chce být v OVK, pomůže s rozdáváním listů. Přiznala, že už komunikovala s předsedou Lukášem Bartoněm a ten ji napsal, že ji nechce přijmout kvůli špatné referenci ze Strany Zelených. Sabina není zatím zaregistrovaná na fóru. Hlasování odloženo až po jejím zaregistrování.

Volební komise: v republice je 12 000 okrsků, náš cíl je zaplnit 10 000. Formuláře budou dostupné zhruba koncem června. Zájemci se mohou už nahlašovat kooridnátorce, ona je pak upozorní na formulář.

Pirátské listy: cílem rozdávání je vytvořit hustší síť osobních kontaktů v kraji. Nejde o rychlost, ale o prosíťování všech okresů (naznačeno na aktualizované mapě na FB). Každý příznivec ať potká osobně alespoˇjiného příznivce nebo člena strany. Sbírat kontakty (telefon, mail, FB profil). Před akcí v Tachově bude Miluš a další roznášet PIrátské listy - i jako pozvánkku na večerní akci.
Petr Vileta navrhuje použít Google My Maps k aktualizaci.

Lukáš Bartoň informuje: Kauza Plzeň-Lhota se blíží k dobrému konci. Místo variabilní platby bude fixní platba, a dokonce nižší než předtím. Práci dostane i místní podnikatel. Ještě čekáme na konečné rozhodnutí.

Miluš K. informuje o proběhlé akci 3.5. v Café Papírna (přednáška o penězích), na jejímž základě byla domluvena dlouhodobá spolupráce s Papírnou - od září každý měsíc jedna akce Pirátské putovní univerzity. Ivan Bartoš tedy vystoupí i v Plzni s přednáškou. Tachovská přednáška 11.5. měla výbornou propagaci, ale zájem veřejnosti byl nízký. Každopádně z akce je video.

Každý měsíc se konají 2 akce v Plzni a alespoň jedna akce mimo Plzeň (TAchov, Klatovy) - před volbami alespoň jedna akce v každém okresním městě. Další akce by se mohla konat v Domažlicích s Petrem Třešňákem, MK domluví. Na další akce může přijet Jakub Michálek nebo zastupitelka Dana Balcarová.

MK o plánované akci v Tachově (15.6.) - bylo by dobré vypravit auto z Plzně na podporu. Ze Stodu asi pojede Bohumil Koča.

Koordinátorka informuje o svém vytížení: místo půlúvazku spíš pracuje na třetinový úvazek.
Shrnuje výsledky své práce: oslovila přes 200 lajkařů na FB, z toho získala 35 kontaktů (2-3 současní zájemci o členství) - dává tyto lidi dohromady s místními skupinkami, posílá jim pozvánky. Dalších asi 2O zájemců přišlo přes nový web. I s nimi komunikuje.
Zlepšila mediální prezentaci (bližší představení všech kandidátů, youtuberskký kanál - audiorozhovory s kandidáty, členy, četba na pokračování v přípravě) a viditelnost na FB, udržuje aktualizované stránky kraje. Vymýšlí akce mimo Plzeň. Dělá administrativu.

Vendula Machová: líbí se mi, že to dělá s nadšením a opravdu cítím velkou podporu.
Pavel Šrámek: oživila krajské sdružení, to síťování s využitím Pirátských listů vypadá dobře; změnil bych název Pirátského rozvidu na Piráti - PLzeňský kraj a používal Google documenty místo padu na psaní společných článků
Roman Sedláček: Piráti v PLzni nejsou vidět, není možné dohledat nikde adresu této kanceláře
Sabina Zelená: mám velmi dobrou zkušenost, je velmi komunikativní a diplomatická

Libor Váchal: kontaktovat e-shop Petsemen a spolupracovat s nimi; před akcí Plzeňská noc se spojit

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.