• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra ve Stříbře

Zápis z krajské schůze 4.11.2014 ve Stříbře.

Zápis z jednání

1, Proběhla diskuse o komunálních volbách, kdy za plzeňský kraj byl zvolen pouze Jaroslav Hais ve Stříbře. Byla probrána koalice z Plzně. Co se týče krajských voleb, tak Piráti prozatím do nich půjdou samostatně.

2, Předseda Lukáš Bartoň informoval o stavu krajské pokladny, která byla komunálními volbami značně vyčerpána a dále o kroku KK, která zablokovala finanční injekci od MO, se kterou krajský rozpočet počítal, a který může rozpočet pro rok 2014 dostat i do červených čísel.

3, Bylo diskutováno téměř roční prodlení nesplacení příspěvku Josefem Němcem a jeho neochota ho zaplatit. Předsednictvo vzalo na vědomí ukončení členství Josefa Němce. Z 4 členů předsednictva byly přítomni 3 členové (Lukáš Bartoň, Pavel Kašík a Josef Němec). Všichni tři vzali ukončení členství na vědomí.

4, Byla diskutována finanční situace senátní kampaně Libora Špačka, který si neohlídal rozpočet své kampaně a přesáhl ho 25 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kraj již dal na jeho kandidaturu více než 10 tisíc, nesouhlasí s předseda KS s uvolněním více než 10 tisíc z krajského rozpočtu na Liborovu kampaň a to ještě za předpokladu, že s tímto uvolnění bude souhlasit krajské fórum a za předpokladu, že bude moci kraj disponovat s injekcí od MO, kterou zatím KK zastavilo. Dvacet tisíc je také částka, kterou stála krajský rozpočet celá komunální kampaň v Plzni.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.