• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební krajská schůze KS Plzeňský kraj - 2.12.2011

Zápis z volební krajské schůze KS Plzeňský kraj 2. prosince 2011.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové před volbou předsedy:
 • Jiří Rezek
 • Petr Vileta
 • Adam Šoukal
 • Martin Potůček
 • Petr Kopač

Pořad jednání

 1. Volba předsedajícího, zapisovatele a volební komise
 2. Volba nového krajského předsednictva
 3. Přijetí nových členů
 4. Zařizování krajské kanceláře
 5. Leták Petra Kopače a jeho distribuce

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a volební komise

Přítomní se podepisují do prezenční listiny (Petr Vileta).

Vileta chce přidat do programu rozpočet a vznik místní sdružení Nečtiny.

Předsedajícím byl zvolen Adam Šoukal

Zapisovatel: Jiří Rezek

Volební komise byla určena – Petr Vileta a Petr Kopač

2. Volba nového krajského předsednictva

Na předsedu kandidoval pouze Martin Potůček. Probíhá volby předsedy KS Plzeňského kraje: Martin Potůček – 4 hlasy zdržuje se – 1 hlas Předsedou byl zvolen v prvním kole Martin Potůček.

Přišel registrovaný příznivec Josef Němec.

Hlasuje se: Kdo je pro, aby se volili 4 místopředsedové? Výsledek: 5 PRO - 0 PROTI - 0 SE ZDRŽELI Návrh byl přijat.

Na místopředsedy kandidují Petr Kopač, Pavel Liška, Adam Šoukal a Petr Vileta.

Probíhá volba 1. místopředsedy KS Plzeňský kraje: Petr Kopač – 1 hlas Pavel Liška – 0 hlasů Adam Šoukal – 4 hlasy Petr Vileta – 0 hlasů zdržuje se – 0 hlasů V prvním kole volby 1. místopředsedy byl zvolen Adam Šoukal.

Probíhá volba 2. místopředsedy KS Plzeňský kraje: Petr Kopač – 3 hlasy Pavel Liška – 0 hlasů Petr Vileta – 2 hlasy zdržuje se – 0 hlasů V prvním kole volby 2. místopředsedy byl zvolen Petr Kopač.

Probíhá volba 3. místopředsedy KS Plzeňský kraje: Pavel Liška – 0 hlasů Petr Vileta – 5 hlasů zdržuje se – 0 hlasů V prvním kole volby 3. místopředsedy byl zvolen Petr Vileta.

Probíhá volba 4. místopředsedy KS Plzeňský kraje: Pavel Liška – 2 hlasy zdržuje se – 3 hlasy Ve volbě 4. místopředsedy nebyl nikdo zvolen. Volba končí.

Další bod programu - Navrhnout kandidáty do doplňující volby RV

Zájem o kandidaturu projevili Petr Kopač a Petr Vileta. Volební komise: Adam Šoukal, Josef Němec

Probíhá hlasování o nominaci Petra Kopače a Petra Vilety do doplňující volby do RV: Petr Kopač – 4 hlasy Petr Vileta – 5 hlasů zdržuje se – 0 hlasů Oba kandidáti jsou nominování do RV za KS Plzeňský kraj.

3. Přijetí nových členů

Josef Němec projevuje zájem stát se členem. Předsedající vyhlašuje pauzu. Předsednictvo KS Plzeňského kraje hlasuje se o přijetí Josef Němce za člena: Výsledek: 4 PRO - 0 PROTI - 0 SE ZDRŽELI Josef Němec byl přijat za člena.

4. Zařizování krajské kanceláře

Petr Vileta: Je tam konferenční místnost, sídlí tam Zelený a dříve tam bylo i KDU-ČSL. Tyto prostory získá nezisková organizace (nějaká). Bude existovat webový kancelář, přes který si půjde zarezervovat místnost. Je tam konferenční místnost i s wifinou. Krajská kancelář by byla otevřena cca 1x za 14 dní, mohli bychom tam dělat i nějaké semináře. Jako protislužba by byly IT konzultace pro ono sdružení. Rozsah 1 hodina měsíčně. Adam Šoukal: Je možný si zřídit poštovní schránku? Petr Vileta: Ano, lze.

Další bod - Místní sdružení Nečtiny.

Petr Vileta: Bratr člověka, co poskytne krajskou kancelář by chtěl založit místní sdružení Nečtiny (s dalšími třemi lidmi). Zítra se o tom budou bavit na fotbale. Další tři omylem volili DSSS, ale chtěli volit nás. V Nečtinech je tedy 7 lidí, kteří podporují Piráty. Když by měli zájem, udělal by se výjezd do Nečtin a založilo by se místní sdružení s nimi.

J. Němec: "Mohl bych zkusit propagační akci.

Jsem členem spolku lidí, zajímajících se o staré počítače (Atari, Sinclare,…). Šlo by tam zpropagovat Piráty. První setkání bude v Nezvěsticích.

Konec oficiálního programu, nyní volná diskuze

Adam Šoukal: Je třeba udělat evidenci propagačních materiálů. Kdo co má? Martin Potůček: 2x vlajka ČPS, nějaký vlajky s lebkama Každý se podívá a napíše na forum, co našel!

Josef Němec: Další Vyosení v Plzni Mám kontakty na kapely. Největší problém je sál.

Petr Vilteta: Šlo by to v Nečtinách, ale asi tam přijde málo lidí. Adam Šoukal: Ideální Pod Lampou, ale asi moc drahý.

Petr Vileta: Internetové školení Kadeřávek má prý výhrady, že jsou na Piratopedii bludy od Vilety. Asi jsou. Vileta by chtěl udělat školení o Internetu na živo. Firma, se kterou Vileta spolupracuje nabízí prostory, občerstvení i odměnu. Stačí dodat lektora, který za to dostane odměnu. Na to nepotřebuje svolení KS Plzeňského kraje. Vileta: Nepotřebuji svolení, ale pomoc! Šoukal: Uděláš to jako soukromá osoba, dostaneš technickou podporu od IT zdatných členů Plzeňského kraje

Krajská kancelář: Můžeme tam promítat čas od času něco na projektoru (CC věci)

Martin Potůček: Působení na firmy, aby daly dary. Už je asi pozdě. Nejsou na to lidi. Vytvoříme hlavičku ve formě komixu s hesly, které vzbudí prvotní zájem. Němec: Stačí to dát do schránek. Do pondělí napíšu počátek oznámení pro firmy ohledně daru.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.