• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tiskové zprávy

Pirátská putovní univerzita zavítala do Klatov: místní rozebírali a znovu skládali počítače

23. února 2017, Plzeň. Ve středu 22. února se uskutečnila v Klatovech další veřejná akce nově založené Pirátské putovní univerzity pro všechny zvídavé hlavy každého věku, kterou organizuje Česká pirátská strana. Na semináři nazvaném „Rozborka a sborka počítače“ si účastníci vyzkoušeli pod dohledem Ondřeje Škáby, odborníka na hardware, rozebrat a složit počítač nebo notebook.

Účastnice Lenka se toho nebála

Cílem pracovní dílny bylo seznámit účastníky s hlavními komponenty počítače. Podívali se, jak vlastně vypadají základní deska, hardware, paměť, chladič, sběrnice dat atp. Vyzkoušeli si různé režimy spuštění počítače, dokonce i bez monitoru, bez softwaru apod. Tento kurz Pirátské putovní univerzity je určený hlavně pro ty, kdo ani v dospělosti neztratili dětskou zvědavost, anebo chtějí v životě vyzkoušet něco nového, ale sami by si na to netroufli.

Asi každému z nás doma leží nějaký ten starý nefunkční počítač. Málokoho ale napadne podívat se dovnitř, natož dát mu snad ještě šanci na druhý život. A to ani příslušníky generace, kteří jsou na internetu doslova jako ryby ve vodě. Díky Pirátské putovní univerzitě mohli zájemci z řad Pirátů i veřejnosti nahlédnout do světa počítačů trochu jinak,“ říká organizátorka Pirátské putovní univerzity Miluš Kotišová.

Každý zájemce si mohl donést svůj přístroj „na vyhození“, pokud měl. S pomocí lektora se přítomní pokusili alespoň jeden donesený kus rozchodit, anebo zjišťovali, co je porouchané. Během večera bylo v neformální a uvolněné atmosféře patrné velké zaujetí účastníků zadaným úkolem. „Přítel počítače rozebírá běžně, takže jsem už něco odkoukala, ale dneska jsem si to poprvé zkusila sama. Jsem překvapená, že počítačové součástky sice vypadají křehce, ale přece jen vydrží i běžnou manipulaci, pokud není vysloveně nešetrná,“ říká účastnice Lenka V., která není úplným nováčkem.

Kurz bude pokračovat dalším dílnou, kde se zájemci budou učit základy kódování, testování a programování. „Ne všichni členové Pirátů jsou ajťáci, ale pomalu každý člen má nějakou zkušenost se základy kódování, např. s jazykem markdown, kterým se upravují naše webové stránky. Chceme ukázat, že pod metodickým vedením lze kohokoli naučit základům práce v online prostředí a dát lidem možnost rozšířit si obzory a získat nové dovednosti, která se v dnešním světě rozhodně neztratí. Ostatně pirátský program v oblasti vzdělávání chce lidem nabízet i alternativní cesty, jak si zvýšit kvalifikaci v té které oblasti,“ uvedla k proběhlé akci Miluš Kotišová.

Podařilo se

Co je to Pirátská putovní univerzita
Pirátská putovní univerzita je stejně jako sama Pirátská strana založena na participativním agilním a svobodném fungování systému podle modelu tzv. chytrého hejna, který koncipoval zakladatel Pirátského hnutí Rick Falkvinge. Je putovní, protože za vámi přijede, kamkoliv bude potřeba. Stačí, když se sejde deset zájemců o dané téma. Jedná se o cyklus neformálních (výzkumných) kurzů pro veřejnost, který nabídne netradičně pojaté či zcela nové interdisciplinární předměty.

Z dalších přednášek a kurzů:
- Peníze sapiens aneb monetární gramotnost (vše, co byste měli vědět o penězích)
- Minimum komunálního zastupitele
- Vědecký skauting (nový druh práce budoucnosti)
- Samostudium cizího jazyka
- Kostarická studia – mírová dividenda státu bez armády aj.
- Ústava Země
a chystají se další…

Všechny kurzy Pirátské putovní univerzity jsou zaměřené na hledání konkrétních praktických řešení v reálném prostředí komunity, kraje či republiky. Univerzita je otevřena jak pro zájemce o studium, tak pro lektory/lektorky a nová témata. Odborný a organizační tým univerzity si pouze vyhrazuje právo ohlídat kvalitu předmětu. Tedy ujistit se, že si autor/ka řádně připravil(a) osnovu kurzu, podkladové materiály, úkoly pro studující (navazující rozšiřující výzkum) a zdrojovou literaturu. Garant kurzu také zajistí trvalý rozvoj svého předmětu, tedy zkracovat a zefektivňovat učební materiál (důsledná syntéza, zpřesňování, zhutňování) a současně rozšiřovat obsah.

Co získají účastníci absolvováním kurzu či volně sestavitelného programu?
- Rozšíří si své obzory, a to zcela zdarma
- Objeví nové souvislosti, poznáte nové zajímavé lidi
- Přispějí k rozvoji oboru a k rozšiřování občanského akčního repertoáru,
- Za svou práci získají slovní písemné zhodnocení od experta
- Mohou spoluměnit obsah politického programu České pirátské strany, i když nemusí být členy strany ani jejími registrovanými příznivci

Kontakt:
Miluš Kotišová, 770 113 650, milus.kotisova@pirati.cz, koordinátorka pro Plzeňský kraj a iniciátorka Pirátské putovní univerzity

Související odkazy:
Facebook Pirátské putovní univerzity: https://www.facebook.com/groups/257921767995854/

Piráti ke svozu odpadních vod v Plzni: Neřízená dotace nejdražšímu dodavateli pokřivuje trh a likviduje lokální podnikatele

30. ledna 2017, Plzeň. Předseda Pirátů Plzeňského kraje Lukáš Bartoň podává podnět Ministerstvu vnitra ČR k prošetření prosincového usnesení plzeňského zastupitelstva, kterým se stanovuje dotace a způsob placení za vývoz odpadních vod v Plzni 10 - Lhotě. Výhradní příjemce dotace je městem vlastněná společnost Vodárna Plzeň, která zadala bez výběrového řízení vývoz odpadních vod z této části Plzně nejdražší firmě na trhu (Eliod). Město a jeho firma Vodárna Plzeň, tedy všichni Plzeňané, zaplatí několikanásobně vyšší cenu. Dotace nejdražšímu vývozci na trhu je tak vysoká, že při použití ostatních lokálních vývozců by měli občané Lhoty vývoz plně zdarma.

Dotováním části ceny za svoz odpadních vod jedinou firmou bez předchozího upřesnění její výše a bez výběrového řízení dává prostor pro libovolné, i několikanásobné zdražení. Pokřivuje trh jako takový a působí likvidačně na menší poskytovatele těchto služeb. Současně vyvolává důvodné podezření o pochybném charakteru hospodaření města (viz schéma níže) a jím vlastněné akciové společnosti.

„Smlouva mezi městem Plzní a plzeňskou vodárnou, zejména bod 16 a), je dle mého názoru jasným porušením zákona. V dohodě není upřesněna částka, její maximální výše ani jiná specifikace finančních prostředků, které mají být ze strany města Plzně poskytovány Vodárně. To je v rozporu s ustanovením § 38 odst. 1 Zákona o obcích,“ říká šéf plzeňských Pirátů Lukáš Bartoň a volí i tvrdší slova: „Jako občan nemám v tomto případě důvěru ve vedení města, že spravuje veřejný majetek ve prospěch obce. Naopak mám dojem, že koná ve prospěch neoprávněného obohacování jiných subjektů. Naprosto nechápu, proč nebyla schválena přímá dotace obyvatelům Lhoty, proč vodárna zadala zakázku jedinému a nejdražšímu vývozci odpadních vod, navíc bez veřejného výběrového řízení.“

Se svými výhradami se Bartoň obrací také přímo na Zastupitelstvo města Plzně a vedení společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. a vyzývá je k nápravě. Usnesení zastupitelstva považuje Bartoň za neprůhledné a nehospodárné. Navrhuje, aby se prostředky uvolňované na dotaci, směřující ke zvýhodněnému předraženému subdodavateli, využily přímo ve prospěch občanů Lhoty. Připomíná dohodu z roku 2002, v níž se statutární město Plzeň zavázalo vybudovat kanalizaci, díky které by bylo jediným nákladem místních obyvatel stočné, jako v jiných městských částech Plzně. Realizaci tohoto návrhu by pokryly peníze vynaložené na současnou dotaci firmě Eliod. Je však nezbytné jednat s péčí řádného hospodáře a využívat služeb levnějších vývozců odpadních vod na trhu, nikoliv pouze toho nejdražšího.

Situační schéma:

Nejdražší vývozce na trhu je dotován Městem Plzní, což zlikviduje konkurenční místní podnikatele. Ve žlutém rámečku je cena účtovaná koncovému zákazníkovi, tedy občanovi Lhoty. Doklady za vývoz dotovaného i nedotovaného vývozce jsou součástí této tiskové zprávy.

Informace k pozadí kauzy:
Statutární město Plzeň se roku 2002 zavázalo vybudovat kanalizaci v městské části Plzeň 10 - Lhota a kdyby svůj slib splnilo, tak by občané Lhoty měli nyní odvoz odpadních vod pouze za cenu stočného cca 274 Kč za 8m3.
- Protože k vybudování kanalizace nedošlo, město Plzeň se zavázalo přispívat na vývoz odpadních vod.
- Doposud město Plzeň přispívalo občanům Lhoty dotacemi na stočné cca 274 Kč za 8m3.
- Na trhu působí dva místní vývozci, kteří zákazníkům účtovali shodně 800 Kč za běžný vývoz žumpy.
- Dotace za jeden vývoz žumpy vyjde dle velkosti cca na 2570 Kč. Každý měsíc se průměrně uskuteční kolem 160 vývozů, tedy 1 920 ročně. Při najmutí nejlevnější firmy pro koncového zákazníka, se jedná o dotaci v milionech korun.
- Zastupitelstvo města Plzně schválilo na zasedání 15. prosince 2016 uzavření Dohody o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových odpadních vod se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárna je jedním z několika subjektů na trhu.
- Bezchybné zřejmě není ani účtování služeb od stávajících odvozců odpadových vod. Z jedné z faktur vyplývá, že dodavatel služby si vyfakturoval delší cestu s odpadem (31 km), přestože jej vyváží do 7 km vzdálené výpusti za městem. Zároveň vyúčtoval 8 m3 stočného, ačkoliv zákazník má žumpu o objemu necelých 3 m3. Samotnému zákazníkovi je účtován smluvně zakotvený fixní poplatek 800 Kč. V tomto případě jsou neoprávněně navýšené náklady naúčtovány Vodárnám Plzeň, na které dostávají od města Plzeň dotaci. To logicky vyvolává podezření na podvod. Společnost jsme vyzvali, aby se chovala hospodárně a neproplácela nesprávně účtované služby.

Související odkazy:
Bod 16a - https://usneseni.plzen.eu/index.php?page=podklady&id=1732

Přílohy
Podnět Ministerstvu vnitra
Výzva Zastupitelstvu
Výzva Vodárnám a.s.
Faktura a příjmový doklad

Piráti z Plzeňského kraje mají lídra do sněmovních voleb 2017

Plzeň, 30. ledna 2017 – Česká pirátská strana chce v letošních volbách získat poslanecké mandáty v dolní sněmovně. V čele její krajské kandidátky opět stane předseda Plzeňského kraje Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. (35), konstruktér a vědecký pracovník z Fakulty strojní v Plzni, který již vedl kandidátku v krajských volbách 2016. Vybrali si jej v primárních volbách členové strany. Celostátním lídrem Pirátů byl minulý týden zvolen PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů.

V krajských volbách 2016 získali Piráti v Plzeňském kraji 3,82 % hlasů – a volební potenciál přisuzovaný Pirátům v Plzeňském kraji byl koncem roku podle Medianu 9% a SANEPu 6,1 %. Lukáš Bartoň má jasno, na jaké voliče Piráti cílí: „Oslovujeme liberálně smýšlející lidi, kteří o věcech přemýšlejí, chtějí důvěryhodné informace a tvoří si vlastní názor. Pokud jde o programové priority, ve sněmovně bych chtěl prosadit protikorupční zákony a hájit jednotlivce oproti zájmovým skupinám. Bojem proti korupci se ohánějí všechny tradiční strany, ale doposud nic moc neudělaly.“

Lukáš Bartoň učil několik let na Katedře konstruování strojů. Nyní vede laboratoř provozní pevnosti v Regionálním technologickém institutu a provádí firemní školení technické dokumentace pod Fakultou strojní.

Jak je u Pirátů zvykem, o složení dvacetimístné kandidátní listiny rozhodnou čtyřkovolové stranické primární volby. V prvním kole byl zvolen lídr, v následujících kolech se budou obsazovat další míst.Pirátské kandidátky jsou otevřené nejen členům strany. O místo na nich se mohou ucházet i jednotlivci i programově spřízněné politické subjekty.

Kontakt: Lukáš Bartoň, 723 199 594, lukas.barton@pirati.cz, předseda krajského sdružení České pirátské strany
Miluš Kotišová, 770 113 650, milus.kotisova@pirati.cz, koordinátorka pro Plzeňský kraj a iniciátorka Pirátské putovní univerzity

Piráti představují čelo své kandidátky do sněmovních voleb 2017: V Plzeňském kraji za ně bude kandidovat místostarosta města Stod

20. března 2017, Plzeň. Pirátská strana v Plzeňském kraji představuje další kandidáty, kteří se na podzim budou Piráti představují čelo své kandidátky do sněmovních voleb 2017ucházet o křeslo v Poslanecké sněmovně. Po lídrovi Lukáši Bartoňovi, kterého si Piráti zvolili už v polovině ledna, jsou nyní známa také další jména na pirátské kandidátní listině. Na 2. místě stane nezávislý příznivec Pirátů Mgr. Bohumil Koča, místostarosta Stoda, na 3. místo byla zvolena tachovská sociální pracovnice Mgr. Vendula Machová a 4. místo patří výzkumnému pracovníkovi Ing. Jiřímu Rezkovi, Ph.D.

Nezávislý kandidát Mgr. Bohumil Koča je neuvolněný místostarosta Stoda a podnikatel na volné noze v oblasti nákupu, prodeje a školení obchodních dovedností. Působil mnoho let jako manažer a řídící pracovník. Vystudoval Pedagogickou fakultu a zajímá se o historii. „Chci pomoct tomu, abychom měli stát, který slouží občanům. Ne stát řízený intrikány, oligarchy a lobbisty zajímající se pouze o vlastní prospěch,“ komentuje svoji kandidaturu Bohumil Koča.

Mgr. Vendula Machová je povoláním sociální pracovnice se zaměřením na metodiku sociálních služeb. V současnosti působí v oblasti protidrogové prevence. Vystudovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Sociální pedagogika a obor Psychosociální studia v kombinaci s teologií. Je členkou sociálního podniku Mariela. Ke své kandidatuře říká: „Mým cílem je zvyšování prestiže sociální práce, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany, stejně jako efektivní rozdělování veřejných prostředků ve prospěch občanů.“

Ing. Jiří Rezek, Ph.D. je zakládajícím členem Pirátské strany. V současnosti působí jako výzkumný pracovník v Evropském centru excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost na ZČU v Plzni. Vystudoval obor Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Fakultě aplikovaných věd, ZČU v Plzni. Hlavním důvodem jeho kandidatury je, že se „nechce smířit s postupným ukrajováním občanských svobod, jak nám to předkládají dnešní takzvané elity.“

Piráti věří, že v parlamentních volbách dosáhnou 10 % hlasů. Na své kandidátce v Plzeňském kraji nabízejí voličům kvalitní lidi se zkušeností z komunální politiky, podnikání, akademického prostředí a výzkumu i z oblasti sociální. Pirátská strana cílí na liberálně smýšlející lidi, kteří o věcech přemýšlejí, chtějí důvěryhodné informace a tvoří si vlastní názor. Jak ukazuje poslední průzkum STEM ze 17. března, v němž překročila pětiprocentní hranici, její ambice jsou reálné.

Složení zbytku kandidátní listiny rozhodne poslední kolo stranických primárek. O místo na ní se vedle členů Pirátské strany mohou ucházet také jednotlivci i programově spřízněné politické subjekty.

Kontakt: Lukáš Bartoň, 723 199 594, lukas.barton@pirati.cz, předseda Krajského sdružení České Pirátské strany Miluš Kotišová, 770 113 650, milus.kotisova@pirati.cz, koordinátorka pro PK a iniciátorka Pirátské putovní univerzity

Pirátská putovní univerzita zavítala do Klatov: místní rozebírali a znovu skládali počítače

23. února 2017, Plzeň. Ve středu 22. února se uskutečnila v Klatovech další veřejná akce nově založené Pirátské putovní univerzity pro všechny zvídavé hlavy každého věku, kterou organizuje Česká pirátská strana. Na semináři nazvaném „Rozborka a sborka počítače“ si účastníci vyzkoušeli pod dohledem Ondřeje Škáby, odborníka na hardware, rozebrat a složit počítač nebo notebook.

Účastnice Lenka se toho nebála

Cílem pracovní dílny bylo seznámit účastníky s hlavními komponenty počítače. Podívali se, jak vlastně vypadají základní deska, hardware, paměť, chladič, sběrnice dat atp. Vyzkoušeli si různé režimy spuštění počítače, dokonce i bez monitoru, bez softwaru apod. Tento kurz Pirátské putovní univerzity je určený hlavně pro ty, kdo ani v dospělosti neztratili dětskou zvědavost, anebo chtějí v životě vyzkoušet něco nového, ale sami by si na to netroufli.

Asi každému z nás doma leží nějaký ten starý nefunkční počítač. Málokoho ale napadne podívat se dovnitř, natož dát mu snad ještě šanci na druhý život. A to ani příslušníky generace, kteří jsou na internetu doslova jako ryby ve vodě. Díky Pirátské putovní univerzitě mohli zájemci z řad Pirátů i veřejnosti nahlédnout do světa počítačů trochu jinak,“ říká organizátorka Pirátské putovní univerzity Miluš Kotišová.

Každý zájemce si mohl donést svůj přístroj „na vyhození“, pokud měl. S pomocí lektora se přítomní pokusili alespoň jeden donesený kus rozchodit, anebo zjišťovali, co je porouchané. Během večera bylo v neformální a uvolněné atmosféře patrné velké zaujetí účastníků zadaným úkolem. „Přítel počítače rozebírá běžně, takže jsem už něco odkoukala, ale dneska jsem si to poprvé zkusila sama. Jsem překvapená, že počítačové součástky sice vypadají křehce, ale přece jen vydrží i běžnou manipulaci, pokud není vysloveně nešetrná,“ říká účastnice Lenka V., která není úplným nováčkem.

Kurz bude pokračovat dalším dílnou, kde se zájemci budou učit základy kódování, testování a programování. „Ne všichni členové Pirátů jsou ajťáci, ale pomalu každý člen má nějakou zkušenost se základy kódování, např. s jazykem markdown, kterým se upravují naše webové stránky. Chceme ukázat, že pod metodickým vedením lze kohokoli naučit základům práce v online prostředí a dát lidem možnost rozšířit si obzory a získat nové dovednosti, která se v dnešním světě rozhodně neztratí. Ostatně pirátský program v oblasti vzdělávání chce lidem nabízet i alternativní cesty, jak si zvýšit kvalifikaci v té které oblasti,“ uvedla k proběhlé akci Miluš Kotišová.

Podařilo se

Co je to Pirátská putovní univerzita
Pirátská putovní univerzita je stejně jako sama Pirátská strana založena na participativním agilním a svobodném fungování systému podle modelu tzv. chytrého hejna, který koncipoval zakladatel Pirátského hnutí Rick Falkvinge. Je putovní, protože za vámi přijede, kamkoliv bude potřeba. Stačí, když se sejde deset zájemců o dané téma. Jedná se o cyklus neformálních (výzkumných) kurzů pro veřejnost, který nabídne netradičně pojaté či zcela nové interdisciplinární předměty.

Z dalších přednášek a kurzů:
- Peníze sapiens aneb monetární gramotnost (vše, co byste měli vědět o penězích)
- Minimum komunálního zastupitele
- Vědecký skauting (nový druh práce budoucnosti)
- Samostudium cizího jazyka
- Kostarická studia – mírová dividenda státu bez armády aj.
- Ústava Země
a chystají se další…

Všechny kurzy Pirátské putovní univerzity jsou zaměřené na hledání konkrétních praktických řešení v reálném prostředí komunity, kraje či republiky. Univerzita je otevřena jak pro zájemce o studium, tak pro lektory/lektorky a nová témata. Odborný a organizační tým univerzity si pouze vyhrazuje právo ohlídat kvalitu předmětu. Tedy ujistit se, že si autor/ka řádně připravil(a) osnovu kurzu, podkladové materiály, úkoly pro studující (navazující rozšiřující výzkum) a zdrojovou literaturu. Garant kurzu také zajistí trvalý rozvoj svého předmětu, tedy zkracovat a zefektivňovat učební materiál (důsledná syntéza, zpřesňování, zhutňování) a současně rozšiřovat obsah.

Co získají účastníci absolvováním kurzu či volně sestavitelného programu?
- Rozšíří si své obzory, a to zcela zdarma
- Objeví nové souvislosti, poznáte nové zajímavé lidi
- Přispějí k rozvoji oboru a k rozšiřování občanského akčního repertoáru,
- Za svou práci získají slovní písemné zhodnocení od experta
- Mohou spoluměnit obsah politického programu České pirátské strany, i když nemusí být členy strany ani jejími registrovanými příznivci

Kontakt:
Miluš Kotišová, 770 113 650, milus.kotisova@pirati.cz, koordinátorka pro Plzeňský kraj a iniciátorka Pirátské putovní univerzity

Související odkazy:
Facebook Pirátské putovní univerzity: https://www.facebook.com/groups/257921767995854/

Freeday 2016 - Pilsen carneval street party

V sobotu 18. června 2016 se uskuteční karnevalový pochod v plzeňských ulicích doprovázený hudbou, smíchem a zábavou. Akce opět představí Plzni ochutnávku české technokultury. Předpokládá se účast několika stovek lidí a cca 13 mobilních soundsystémů.

„Celou akci jsme pojali jako protest poukazující na nedostatek nekomerčního kulturního prostoru v Plzni. I když se město Plzeň honosilo titulem Evropského hlavního města kultury 2015, nevznikl zde žádný prostor, kde by bylo možné pořádat nekomerční hudební akce. Prostor není k dispozici dokonce ani v létě, kdy je možné pořádat akce pod širým nebem. Nekomerční hudební produkce naráží na zvukové limity po 22 hodině. Na rozdíl od hudebních festivalů s vysokým vstupem si nekomerční scéna nemůže dovolit prostě uhradit limitované pokuty za rušení nočního klidu a zákon svým způsobem ignorovat. Bohužel Plzeň zcela selhala ve vytvoření prostoru pro vlastní plzeňské umělce a proto tedy využíváme prostor, který máme legálně k dispozici tímto způsobem. Pokud by město našlo prostory, kam je možné se uchýlit a kde bude možné bez problému koexistovat s ostatními občany, velice rádi jich využijeme.“ říká Vladimír Lagy Vrátný ze sound systému Wottek a spoluorganizátor akce.

Průvod vyjde za každého počasí ve 12 hodin z prostoru U Ježíška a projde Pražskou ulicí až na náměstí Republiky, kde se na hodinu zastaví. Poté se vydá ulicí Bedřicha Smetany na Klatovskou. Ulicí U trati dojde zpět do parku U Ježíška, kde se pochod ukončí a bude následovat zábava za zvuků soundů.

„Sobotní doprava by neměla utrpět žádné výrazné omezení, pochod bude probíhat v souladu s dopravní policií. Akce nebude narušovat noční klid a jen přes den to bude v blízkosti průvodu „trochu hlasitější“. Do průvodu je vítána široká veřejnost v maskách i bez nich.“ dodává Lagy.

„Stejně jako v minulých letech se nám líbí živelná spontánnost a chuť organizátorů udělat něco pro ostatní bez ohledu na obtíže a vlastní vynaložené náklady. Pirátská strana se proto i tento rok rozhodla finančně podpořit Freeday a poskytla organizátorům peníze na krytí větší části nákladů celé akce. Freeday je stále nepolitická akce plzeňské technokultury a Pirátská strana, kromě finanční podpory, nemá s touto akcí více společného a za finanční podporu si nic nenárokuje. Zdroje byly poskytnuty v rámci participativního rozpočtování, kde všichni členové strany mají možnost přímo rozhodovat o tom, jaké kulturní akce a veřejně prospěšné projekty získají finanční podporu ze stranické pokladny.“ uvádí Lukáš Bartoň, předseda Pirátů Plzeňského kraje.

Inspirací akce Freeday v Plzni je česká nejznámější street party DIY karneval, pořádaná v Praze od roku 2003, které se účastnilo více než 4 000 lidí. Pojem DIY (z anglického Do It Yourself – udělej si sám) přestavuje nezávislou kulturu, která je otevřená a dostupná pro všechny. Není nákladná, ani závislá na hlavních trendech a nevytváří žádná omezení. Přidat se může každý podle své chuti, možností a svým vlastním způsobem. Právě to jsou principy, na kterých se organizátoři Freeday shodují s Piráty.

Organizátor: Vladimír Lagy Vrátný, tel. 606736596
Za Piráty: Lukáš Bartoň, tel. 723199594

Plakát a foto z minulého ročníku:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.