• Adam Cernoch má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

IV. schůze MS Rokycany

21. 6. 2014

Seznam přítomných

Členové

 • Martin Beránek
 • Andrea Mašková
 • Jaroslav Pešek
Jednání zahájil předsedající Martin Beránek.
Jako zapisovatel byl zvolen Jaroslav Pešek.
Jako ověřovatelka byla zvolena Andrea Mašková.

Pořad jednání

Místní předsednictvo

Jaroslav Pešek i Martin Beránek jako poslední členové PMS rezignovali. Předsedající navrhl jako první podbod jednání volbu předsedy.

 • Andreu Maškovou byl navržen Jaroslav Pešek
 • Jaroslavem Peškem byla navržena Andrea Mašková

Po úvodních řečech kandidátů předsedající zahájil volbu:

 • Pro Andreu Maškovou: 2 (Andrea Mašková, Jaroslav Pešek); Proti: 1 (Martin Beránek)
 • Pro Jaroslava Peška: 3
Předsedou se stává Jaroslav Pešek.

Jako další podbod byla navržena volba 1. místopředsedy.

 • Přihlásil se Martin Beránek
 • Přihlásila se Andrea Mašková

Po bouřlivé diskuzi proběhla volba s tímto výsledkem:

 • Pro Martina Beránka: 2 (Martin Beránek, Jaroslav Pešek); Proti: 1 (Andrea Mašková)
 • Pro Andreu Maškovou 1 (Andrea Mašková); Proti: 2 (Martin Beránek, Jaroslav Pešek)

Andrea Mašková byla nespokojena s výsledkem, a proto navrhla zařadit podbod jednání „Odvolání prvního místopředsedy“. Jako důvod uvedla, že Martin Beránek je nečestný. Po hlasování toto ovšem zařazeno nebylo a Andrea Mašková má možnost podat další návrh na odvolání ať už na další schůzi, nebo na internetovém fóru.

Prvním místopředsedou se stává Martin Beránek.

Jako další podbod byla navržena volba 2. místopředsedy.

 • Jaroslavem Peškem byla navržena Andrea Mašková.

Po úvodní řeči byla zvolena s tímto výsledkem:

 • Pro Andreu Maškovou: 2 (Jaroslav Pešek, Martin Beránek), Zdržel se: 1 (Andrea Mašková)
Druhou místopředsedkyní se stává Andrea Mašková.

Komunální volby

Místní fórum se dohodlo na ochotě zúčastnit se komunálních voleb v obci Dobřív i přes nenaplnění kandidátky. Vzhledem k neslučitelnosti s jinými politickými silami působící v této oblasti, místní fórum odmítlo jakoukoliv volební koalici. V současné době probíhají rozhovory s možnými propirátskými vhodnými kandidáty. Prozatím je kandidátka obsazena 4/9. Na základě šetření Martina Beránka jsou naše šance jsou nenulové i přes nenaplněnost kandidátky. Vedlejší účel naší kandidatury je seznámení širší masy obyvatel s pirátskými tématy - jako například transparentní účetnictví nebo e-stát. Primárky proběhnou pravděpodobně na další schůzi.

V oblasti působnosti místního sdružení se bude sestavovat kandidátka pouze v obci Dobřív.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.