• adam_cernoch has delete permissions
  • @plk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Festival svobodné hudby v Rokycanech - VyOsení 21.2. - ZRUŠENO

Rokycany – 21.2.2014 – oznámení Piráti-Mistní sdružení Rokycansko České pirátské strany

Projekt, který byl podaný Jaroslavem Peškem, 1.místopředsedou Piráti - MS Rokycansko, nebyl ve všeobecném hlasování členů Plzeňského kraje přijat. Hlasování se zúčastnilo 9 členů z celkem 37 registrovaných v našem kraji.
Detail hlasování:

  • 4 - PRO
  • 3 - ZDRŽUJI SE
  • 2 - PROTI
  • Výsledek = 4 pro : 5 nesouhlas

Projekt a rozprava
Hlasování

~~READMORE~~

První festival svobodné hudby v Rokycanech! Místní pirátské sdružení organizuje historicky 1. festival svobodné hudby pro širokou veřejnost, aby přiblížilo lidem hudbu a tvorbu umělců, kteří nechtějí být zastupováni organizací OSA. Z toho také vyplývá jednotný název těchto festivalů pořádaných po celé republice - VyOsení. První velké VyOsení v Plzni, resp. v Plzeňském kraji bylo ZDE: Vlčtejn

Nejeden drobný podnikatel již na vlastní kůži pocítil praktiky Ochranného svazu autorského (OSA) a sdružení Intergram. Piráti na toto jednání odpovídají kampaní Hrajeme svobodnou hudbu! Přinášejí k výpalnému, které si autorské svazy nárokují, méně nákladné alternativy. Také vaše provozovna může podle tohoto návodu ušetřit každý rok tisíce korun a navíc nepodporovat autoritativní soukromou organizaci, která zneužívá monopolní postavení!

Vyosení je hudební festival svobodné hudby, která je nezatížená poplatky organizacím jako OSA, Intergram a Dilia. Umění má být svobodné, umělec si má vydělávat koncertováním, prodejem hudby, prodejem reklamních předmětů (triček, plakátů) a nezáviset na monopolu vydavatele nebo organizaci vybírající poplatky.

Místo, datum a čas happeningu

Kontakty

  • Jaroslav Pešek, koordinátor festivalu za Piráty, jaroslav.pesek@pirati.cz
  • Helena Jarolímková, předseda Piráti - MS Rokycansko, helena.jarolimkova@pirati.cz , mobil: 603 829 849
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.