• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zdravotnictví

1. Korupce jako problém číslo jedna

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na Internetu a hospodařily by s transparentním bankovním účtem. Zveřejněny nebudou ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím neumožňuje zveřejnit (soukromí, osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích a podpoříme rozšíření svobodného software.

2. Regulační poplatky

Regulační poplatky v současné podobě neřeší financování zdravotnictví. Nebudeme je však subvencovat z kraje, protože je to nelegální a finanční problémy zdravotnictví to ještě zhoršuje. Poplatek za pohotovost zůstane zachován.

Regulační poplatky byly obhajovány tím, že senioři využívají čekárny zdravotnických zařízení pro diskusi a sociální kontakt. Diskusi a sociální kontakt však lze zajistit i jinými prostředky, naopak by bylo lehkovážné, kdybychom životní zkušenosti seniorů nechali nevyužité a podceňovali častou sociální izolaci a bezradnost seniorů.

3. Zabránění centralizaci zdravotnictví a rušení malých nemocnic

Logicky by se mohlo zdát, že pokud zrušíme malé nemocnice a zvýšíme kapacitu těch velkých, tak ušetříme. Ale není to tak. Léčba v těch velkých je totiž mnohem nákladnější. Navíc se děje to, že malé nemocnice se ruší, ale kapacita těch velkých se nenavyšuje, protože není kde brát personál. Omezuje se tedy dostupnost lékařské péče - a to jediné má logiku, protože když chceme ušetřit, tak jediná možnost je zrušit bez náhrady.

My chceme malá lékařská zařízení naopak podporovat.

4. Rozumně vynaložené prostředky

Krajská nemocnice bude muset před nákupem zdravotnické techniky nad 2 mil. korun prokázat, že bude skutečně využita na dostatečném množství pacientů a že mají dostatek erudovaného personálu k její obsluze. Výběrové řízení bude veřejné v duchu otevřeného hospodaření, které vyžadujeme.

5. Alternativa není zlo

Podporujeme medicínu založenou na důkazech, ale respektujeme právo pacienta vybrat si i jiné alternativní druhy léčení.

6. Omezení administrativní zátěže pro domovy s pečovatelskou službou

Sestry nebudou povinny vykazovat každý ošetřovatelský úkol zvlášť.

Věřili byste tomu, že v domově pro seniory musí sestra psát do dokumentace - V 20:31 podávám pacientovi lék. Podávání léku trvalo 10 minut. Provedena inspekce dutiny ústní. Pacient léky spokl. Podávání se obešlo bez komplikací.

Přijde Vám to normální? Nám ne!

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.