• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Turistický ruch

1. Lokální turistika

Naším cílem v oblasti turistického ruchu je především podpora turismu lokálního, tedy cestování Západočechů po Plzeňském kraji. Toho bychom rádi docílili větší podporou místních akcí v menších městech a obcích. V dnešní době lidé jezdí hlavně na větší akce do krajských měst a to je třeba změnit. Vždyť i v okresních městech, menších obcích či na Západočeském venkově se děje spousta zajímavých „akcí“ a je spousta věcí k vidění.

Turismus je u nás neoddělitelně spjatý s kulturou, jelikož kvůli moři k nám nikdo nepřijede. Naším cílem je vyzdvižení Plzeňského kraje v očích jeho obyvatel a navrácení hrdosti na něj.

Známá zajímavá akce lokálního charakteru mimo krajská či okresní města je spíše raritou. Podporou lokálních akcí chceme tedy dosáhnout toho, aby i lidé z krajských či okresních měst cestovali na venkov a ne jen naopak.

2. Kultura na prvním místě

Nejen v našem krajském městě můžeme pozorovat ústup kultury na úkor nových obchodních center. Příkladem budiž zrušení plzeňského výstaviště a nenaplnění slibu výstavby nového na Borských polích nebo aktuálně zrušení Kulturního domu, posledního místa, kam ještě občas vystavovatelé zavítali. Přišli jsme o výstavní plochy, přišli jsme o místa k pořádání hudebních festivalů a koncertů. Přišli jsme o místa pevně spjatá s kulturou Západočeského kraje. Posledním místem, kde se dá uspořádat větší hudební akce pod otevřeným nebem bez nutnosti stavět podium, je plzeňský amfiteátr. Ten je však v desolátním stavu a rekonstrukce v nedohlednu. Navíc jeho kapacita nedostačuje dnešním velkým akcím a poloha hned vedle unikátní plzeňské zoologické zahrady a velkého sídliště také není ideální.

Ruší se Komorní divadlo, přičemž výstavba divadla nového byla nejistá, ohrožená zájmy pár bohatých, kteří se těší na peníze z předraženého plzeňského depa. Stejná situace je i v městech okresních či na venkově. Kultura ustupuje do pozadí, zatímco zájmy investorů a prominentů jsou prioritou. Rádi bychom tedy kultuře navrátili její právoplatné místo a investory a prominenty vykázaly do míst, která jim náleží – na okraje měst. Z upřednostnění kultury plyne mnoho výhod, o kterých se raději nemluví, neboť investorům a prominentům žádné zisky nepřinášejí.

3. Podpora individuálního turismu

Dále je třeba opravovat kulturní památky – hrady, zámky nebo kláštery, budovat vyhlídky, rozhledny, naučné stezky a cyklostezky. Zpřístupňovat zříceniny či zajímavé přírodní úkazy. Avšak to samo o sobě nestačí. Je také třeba tyto památky, turistické atrakce a přírodní úkazy propagovat, dostat do povědomí lidí.

Jedním z prostředků, jak bychom rádi informovali o pořádaných akcích v kraji, zpřístupněných památkách, přírodních úkazech a dalších zajímavostech, je centrální krajský web, který bude spolupracovat s Wikipedií a kde se občan dozví všechny potřebné informace a vybere si, co je mu nejbližší.

4. Podpora místního zemědělství a unikátní lidové tvořivosti

Také bychom rádi podpořili farmářské trhy zřízením krajských tržnic. A nejen plodinové trhy. Usilujeme současně o navrácení místních výrobků do oběhu. V hypermarketech na tento sortiment jen těžko narazíte. Na krajském webu bychom také rádi prezentovali a zveřejňovali sortiment prodávajících – místních farmářů, živnostníků a podnikatelů – s možností objednání přes Internet. Tyto tržnice a krajský web by pak byly zárukou kvality a původu zboží. Těžko kontrolovat jednotlivé roztroušené prodejce, v případě krajské tržnice je to však problém minimální.

5. Mobilita cyklistů

Rádi bychom také podpořili projekt Českých Drah „Půjčovna kol“. Jedná se o unikátní projekt, kdy si můžete zapůjčit kolo na nádraží. Není třeba kolo vlastnit nebo jej složitě přepravovat přes celé město na vlak. Tento projekt již funguje ve většině krajů České republiky, nikoliv však v Kraji Plzeňském.

6. Informovanost na školách

Dále si myslíme, že zlepšením výuky na školách, tedy povědomí dětí o památkách a zajímavostech v kraji, dojde ke zvýšení turismu. Dnes každé dítě ví, kde si zakoupí novou počítačovou hru, kde si koupí hamburger. Ve škole se učí neužitečné a nezáživné číselné informace (rozlohy jezer, délky řek, výšky hor). Ale že má v kraji řadu významných a unikátních staveb či přírodních úkazů, ví málokteré a ve škole se to nedozví. Rádi bychom tedy podpořili nejen toto jejich povědomí, ale zároveň podpořili školy ve výletech za těmito pamětihodnostmi.

7. Průhledné hospodářství a rovné příležitosti

Pokud ale chceme kulturu navrátit na přední pozice zájmu kraje a zvýšit turismus v Plzeňském kraji, je potřeba to udělat transparentně. O podporu z krajského rozpočtu by se pořadatelé akcí ucházeli v průhledných výběrových řízeních za účasti obyvatel. Není třeba podporovat akce, které nikoho nezajímají, a na které nikdo nepřijde jen proto, že z toho bude kdosi profitovat i přes neúspěch pořádané akce.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.