• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Svoboda projevu

1. Liberální společnost

Piráti se zasazují o liberální společnost, kde má každý člověk právo projevit svůj názor. Stávající občanská práva jako právo petiční chceme aktualizovat pro digitální věk. Usilujeme o liberální úpravu shromažďovacího práva, aby měl člověk na ulici nepáchající trestnou činnost stejnou anonymitu jako na Internetu.

2. Objektivita

Názor je základem výměny informací a sám o sobě nikomu neškodí. Kraj ani obce by neměly svobodu projevu potlačovat. Média placená z veřejných prostředků obcí a kraje by měla informovat ze všech úhlů pohledu a neměla by záviset na politické příslušnosti momentálně „vládnoucích“ politiků.

3. Zpětná vazba

Zákony, které zaručují svobodu projevu, se musí aktualizovat a rozšířit na moderní technologie. Veřejná shromáždění a petice zapojují veřejnost do rozhodování a poskytují politikům důležitou zpětnou vazbu. Proto se zasazujeme o právo na demonstraci i v digitálním prostředí a možnost elektronických petic s digitální identitou.

4. Právo projevit názor

Liberální úprava shromáždění musí respektovat právo lidí pokojně projevit názor. Dokud shromáždění nevyvolávají strach a probíhají pokojně, policie by zásadně neměla používat represi, ale jen oddělit dvě shromáždění, mezi nimiž hrozí konflikt. Piráti požadují zachování anonymity pokojně shromážděných lidí.

Protestujeme proti nahrávání pokojně demonstrujících policií a proti změně shromažďovacího zákona, která zakázala setkání v maskách ve všech případech, nikoliv jen na výzvu policie.

5. Whistleblowing

Pirátská strana požaduje právní ochranu pro občany, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a upozorní na korupci (whistleblowing). To samé samozřejmě platí i pro úředníky a zaměstnance veřejných institucí pod dohledem kraje.

Související materiály

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.