• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Soukromí

1. Anonymita

Pirátská strana prosazuje respekt pro anonymitu a lepší ochranu lidského soukromí. Plošné sledování, bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace jsou prostředky, jejichž nasazení odmítáme. Kde to je možné, musí být u přístrojů, které umožňují sledování lidí, zaručena anonymita; režim sledování by měl být dobrovolný.

2. Soukromí

Pojem soukromí obrátily vládnoucí struktury naruby. „Soukromí“ se dovolávají, když potřebují utajit smlouvy, sponzory politiků, korupční skandály nebo jiné veřejné záležitosti.

Se sledováním občanů ve veřejném prostoru souhlasíme pouze v jasně odůvodněných případech a v nezbytné míře (zlatnictví, úřady, parkoviště atd.) Lidé musí být informováni o pravidlech pro použití získaných osobních údajů, maximální době uchovávání a způsobu likvidace. Odmítáme, aby byla data získaná ze sledování dále automaticky propojována.

3. Zabezpečení a pojistky proti zneužití

Centralizované databáze v rukou státu (např. zdravotní registry) představují riziko úniku a zneužití citlivých údajů. Prosazujeme, aby občané měli nad svými údaji kontrolu a aby byly tyto údaje náležitě zabezpečeny. Navíc by se každý měl po stanovené době dozvědět, že byl individuálně sledován nebo že státní orgán přistupoval k jeho osobním údajům.

Převažující mánie každého sledovat a kontrolovat vytváří klima nedůvěry a strachu, které ohrožuje naši společnost daleko více než mezinárodní terorismus. Svobodná společnost byla v minulosti vybojována s nasazením nesčetných lidských životů. Jen ve 20. století zažilo Československo dva totalitní režimy, které byly postaveny na atmosféře strachu a neustálém sledování lidí.

4. Zákaz plošného sledování komunikace

Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na Internetu, platební karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování. Ačkoliv každý krok k policejnímu dohledu může být přesvědčivě zdůvodněn, my Evropané z vlastní zkušenosti víme, kam tato cesta vede, a tam v žádném případě nechceme.

Evropská směrnice o uchovávání údajů přikazuje sledovat a uchovávat údaje o všech telekomunikačních spojeních i o pohybu všech mobilních telefonů. Ve spolupráci s ostatními Pirátskými stranami usilujeme o zrušení této směrnice.

5. Vymýcení bezdůvodného prověřování občanů nebo údajů o nich

Lidé mají právo na osobní bezpečnost a soukromí. Proto nelze připustit „preventivní“ prohlídky, při kterých jsou občané kontrolováni bez zjevného důvodu. Prohlídky jsou přípustné pouze při důvodném podezření z porušení zákona.

6. Stop plošnému sledování kamerovými systémy

Veřejná prostranství jsou plná kamer, které umožňují sledování pohybu, identifikaci obličejů a propojení s údaji o přepravě, aniž by k takovému zásahu do soukromí existoval vážný důvod. Analýzy navíc ukazují, že přítomnost kamer má na kriminalitu minimální efekt, případně ji jen přesouvá. Proto v příslušných případech upřednostníme přesunutí policistů od monitorů kamer do terénu.

7. Konec elektronického a biologického slídění

Rutinní prohlídky nesmí nepřiměřeně zasahovat do lidského soukromí, proto odmítáme „svlékání“ pomocí elektronických skenerů, prohlížení dat na elektronických zařízeních a další podobně invazivní postupy. Nesouhlasíme s plošným sběrem biologického materiálu nevinných občanů a jeho uchováváním v centrálních databázích.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.