• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Sebevzdělávání

1. Celoživotní vzdělávání

Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání. Zejména v obcích a malých městech chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci studijními materiály vytvořenými na jiných úrovních vzdělávání, například školách, a poskytnutím zázemí pro taková setkání.

2. Vzdělávat sám sebe

„Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.“ - Isaac Asimov

Vycházíme z předpokladu, že nejdůležitější pro člověka v životě je to, co se naučí sám, protože to potřebuje nebo ho to osobně zajímá, ne proto, že to po něm někdo vyžaduje. Podporujeme neformální vzdělávání prostřednictvím Internetu, učení v kolektivu nebo v komunitě, prostřednictvím sociální nebo zážitkové pedagogiky, i neformálních přednášek (např. konference TED).

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.