• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Otevřenost a spolupráce

1. Spolupráce s Bavorskem

Přeshraniční spolupráce je pro náš kraj klíčová, je to jeden z ekonomicky nejsilnějších regionů celé Evropy. Větší propojení na základě výměnných pobytů a stáží mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních zajistí výměnu zkušeností a navázání kontaktů podpoří vznik společných investic v Plzeňském kraji. V jiných přeshraničních regionech již funguje spolupráce mnohem lépe, budeme se snažit zkopírovat tato schémata i k nám.

2. Spolupráce s neziskovými organizacemi

Budeme stavět na podpoře pomocí drobných přesně směrovaných a efektivních grantů. Např. Wikipedie je projekt s úžasným vzdělávacím potenciálem, který zpřístupňuje veškeré veřejnosti znalosti zdarma, avšak v našem školství s ní nijak nepracujeme. Navíc existují další neziskové organizace působící ve vzdělávacím sektoru a my bychom je rádi podpořili a více je propojili se standardním školstvím.

3. Finanční podpora

Budeme tlačit na urychlený vznik koncepce finanční pomoci studentům. Již tak jsou rodiny zatíženy dostatečnými náklady na vzdělání. Zavedení zápisného nebo případně školného na VŠ pouze způsobí, že se budou vzdělávat ti, kdo na to budou mít peníze, ale už ne ti, kdo na to mají inteligenci. Chceme, aby byla přístupná stipendia pro nadprůměrné studenty a bezúročné půjčky v dostatečné míře.

4. Výzkumné projekty

Musí kraj podporovat maximální měrou. V současnosti již velmi dobře funguje výzkumné středisko NTC a brzy se začne stavět Centrum excelence NTIS. Tyto velké projekty však nemohou fungovat bez podpory ze strany státu a kraje. Institucím i lidem v našem kraji však v případě pokračujících úspěchů přinesou časem miliardy. Musíme se proto zaměřit na maximálně efektivní využití grantů z EU na lokální specializovaná výzkumná centra. Důsledkem bude zastavení odlivu mozků z kraje i ČR.

5. Vzdělání jako nejlepší investice

Státy, které dlouhodobě investují do svého vzdělávacího systému, si zajistily rozvoj vědy i průmyslu a poměrně stabilní hospodářský růst. Mezi ně patří např. Dánsko (7.8 %), Norsko (6,8 % HDP), Švédsko (6,6 %), Izrael (5.9 %). Bohužel v současnosti náklady ČR na vzdělání jsou pouze 4 % HDP a ještě k tomu probíhají škrty a toto číslo klesá. Jsme pro úplně opačný přístup - zefektivňovat ano, ale současně také investovat.

6. Zachování Pedagogické fakulty v Plzni

FPE ZČU s 64letou tradicí má v současnosti finanční problémy způsobené snižováním příspěvků na studenty ze strany MŠMT (za posledních 5 let na polovinu). Bez pedagogické fakulty v regionu však nastane velmi výrazný problém se získáváním nových učitelů ve středním a základním školství. Budeme proto podporovat zefektivnění fakulty tak, aby se zaměřila na méně oborů, a to ty které jsou v kraji potřeba především. Také výzkumná činnost se bude muset rapidně navýšit. Jsme rozhodně proti jejímu rušení, a tak bychom byli pro případné finanční zasanování fakulty.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.