• adam_cernoch has delete permissions
  • @plk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Finance na krajskou kampaň

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak pomáhat. Preferovaným způsobem darování je převod na náš transparentní účet s konkrétním variabilním symbolem.

Transparentní účet

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.

Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám identifikaci dárce prostřednictvím zvláštního formuláře.

Platební údaje

Transparentní účet
Členský příspěvek

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “členský příspěvek”.

Členové platí roční příspěvek 200 až 49999 Kč dle vlastního uvážení.

Příspěvek na kampaň

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “příspěvek na kampaň”.

Podpořit konkrétní oblastní sdružení

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “darovat oblastnímu sdružení”.

Zpráva pro příjemce

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jako:

1) občan-nepodnikatel: jméno a příjmení, přesnou adresu a datum narození

2) podnikatel: IČO a název firmy.

Kde vaše peníze pomáhají?

Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/plzensko/finance_kampan.txt · Poslední úprava: 30.01.2014 22:47 autor: Petr Vileta