• @pak_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Krajské sdružení

Krajské fórum Pardubického kraje je nejvyšším orgánem strany v kraji.

Především provádí politiku strany v kraji. Dále volí ze svého středu krajské předsednictvo a ukládá mu úkoly. Krajské fórum také navrhuje kandidáty na různé funkce na centrální úrovni.

Jednání

Krajská jednání a zasedání probíhají přiměřeně dle Jednacího Řádu.

Zasedání Krajského fóra musí být řádně oznámena (nejlépe pomocí SZ) alespoň 10 dní dopředu všem členům KS, aby bylo zasedání usnášení schopné.

Aktuálně

V sobotu 21.7.2012 proběhlo setkání členů a příznivců Pirátů Pardubického kraje. Hlavním cílem jednání byla diskuze k krajským volbám, volba lídra a hlavní body programu pro krajské volby.

Zápisy

Pro tvorbu kvalitních zápisů je důležitý odstavec 5, §2 jednacího řádu.

Spisová značka Datum Věc Poznámky
2012

výpis se připravuje

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.