• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions

Výjezdní zasedání v Brodku u Přerova

Zápis ze zasedání olomouckého krajského předsednictva 1.12.2013 v Brodku u Přerova v restauraci U nádraží.

Usnesení

 • Martin Šmída, Vladislav Hlavinka a Radim Studený zakládají místní sdružení Pirátský tvrz.
 • Krajské předsednictvo schvaluje vznik místního sdružení Pirátská tvrz.
 • Místní fórum Pirátská tvrz volí Radima Studeného předsedou sdružení.
 • Krajské předsednictvo určuje termín pravidelních zasedání KF na každý první čvrtek v měsíci od 16:00 (počínaje 2.lednem 2014)

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Šmída
 • Roman Kümmel
 • Vladimír Hlavinka
Přítomní členové krajského fóra:
 • Radim Studený
 • Martin Švadlenka
 • Tomáš karlík (KarLos)
Přítomní registrovaní příznivci sdružení:
 • Lenka Horáková
 • Leoš Koutný
 • Adam Slaměník
 • Jiří Studený
 • Radek Vojtek
Přítomní hosté:
 • Eliška Michálková - 3. ročník španělská filologie - žurnalistika, UPOL
Činovníci
 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Radim Studený

Jednání zahájil předsedající Martin Šmída v 14:05 hodin.

Pořad jednání

Pořad jednání byl schválen konsensem.

1. Místní sdružení

Pirátská tvrz

Zakládající členové požádali o schválení nového místního sdružení Pirátská tvrz.

Název místního sdružení: Pirátská tvrz

Zakládající členové:

 • Radim Studený
 • Martin Šmída
 • Vladimír Hlavinka

Území: Katastry obcí:

 • Majetín
 • Brodek u Přerova
 • Luková
 • Grygov
 • Krčmaň
 • Kokory
 • Rokytnice
 • Císařov
 • Citov

Některé z úkolů sdružení:

 • Komunální volby v Brodku u Př.
 • Komunální volby v Majetíně
 • VyOsení v Brodku u Přerova
 • Svobodné kytary in Majetín

Volba předsedy MS Pirátská tvrz:

 • kandidáti: Radim Studený
 • Volební komise: Martin Švadlenka, Lenka Horáková

Volba předsedy místního sdružení Pirátská Tvrz

 • Radim Studený: 3 hlasy
 • zdrželo se: 0 hlasů

Předsedou krajského sdružení byl zvolen Radim Studený.

Návrh usnesení

Krajské předsednictvo schvaluje založení místního sdružení Pirátská tvrz.

Pro návrh:
Martin Šmída, Roman Kümmel, Vladimír Hlavinka
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Místní sdružení Pirátská tvrz bylo schváleno.

Vojtěch Pikal zašle informace o vzniku MS rebublikovým orgánům.

MS Prostějov, Olomouc, Přerov

Předsednictvo vyjadřuje podporu k založení místních sdružení v Prostějově, Olomouci a Přerově.

Prostějov: Kapounek, Lysek, Minářová → nahlásit ustavující zasedání,10 dní předem jako soukromou zprávu členům krajského sdružení, ideálně, když to spojíme s výjezdním zasedáním KS, nebo PKS.

Přerov: Švadlenka, Karlík, Karlík →je v jednání - úkol nového MS: řeší novou síťovou infrastrukturu Přerov, spolupráce s se sdružením Společně pro Přerov (řeší např. Spalovnu odpadů) - stejný postup jako v případě Prostějova - ideálně spojit s výjezdem KS nebo PKS.

2. Úkoly

Předsednictvo určuje termín pravidelních zasedání KS na první čvrtek v měsíci od 16:00 (počínaje 2. lednem 2014)

Úkoly odborů

 • Předsednictvo ukládá vedoucím odborů a předsednictvům místních sdružení vypracování dílčí svodky do sedmého dne následujícího měsíce.
 • Předsednictvo ukládá AO zdárně splnit náležitosti a termíny pro eurovolby a komunální volby 2014.
 • Předsednictvo ukládá PO pokračovat na požadované analýze a evidenci členů, příznivců a dalších zainteresovaných osob (volební komise, svobodná hudba, growshopy, atd.) v KS Olk
 • Předsednictvo ukládá MO Olk: Dohlédnout na založení profilů na webu
 • Předsednictvo ukládá AO Olk: Vytvořit podatelnu AO a MO ve fórech mediální a administrativní odbor, vytvořit fórum pro svodky

Úkoly předsednictva

 • Svodka 11/2013
 • SZ o zasedání KF
 • připravit program jednání pro KF
 • Inventura majektu KS Olk
 • Návrh na rozpočet 2014
 • Čerpání prostředků 2013 (přehrávač svobodné hudby, megafon?)

3. Mediální odbor

Zhodnocení dosavadní činnosti.

Obsazení mediálního odboru

Vedoucí MO Radim Studený představuje plány do budoucna a rozděluje úkoly jednotlivým členům:

 • Radim Studený: vedoucí MO, koordinátor činností, kontrola jejich plnění, sběr kontaktů na média, svodky
 • Roman Kümmel: Správa WEBu
 • Martin Šmída: Facebook, Tiskové zprávy, korektura
 • Martin Švadlenka: Korektura
 • Radek Vojtek (regp): Tiskové zprávy, svodky, propagace Vyosení Brodek
 • Lukáš Buchta: Filmový festival Olomouc
 • Jiří Studený (regp): Výpomoc, Plakáty
 • Kar Los!: Výpomoc, Grafika, Plakáty
 • Adam Slaměník (regp): Výpomoc Plakáty
 • Leoš Pytel Koutný (regp): Výpomoc Plakáty
 • Profi grafik??? - Vladimir Hlavinka se zeptá zda by pomohla s grafikout Magda Topičová
 • Návrh na filmový festival v kině v Brodku u Př.
 • Návrh na mikulášskou nadílku veřejným institucím (příprava, medializace)
 • Návrh Romana Kümmel: jendoduchý formulář na web pro vkládání dotazů od návštěvníků
 • Návrh Roman Kümmel: jednoduchý formulář na web pro vkládání témat, které trápí návštěvníky.
 • Návrh Radim Studený Vytvoření kalendáře akcí MS
 • Návrh na vizitky - Pirát Švadlenka nabízí pomoc s vizitkami, udělá návrhy na vizitky-grafické služby
 • Najít spolupracovníky pro výlep plakátů po celém kraji (natočit instruktážní video?)
 • Vytvoření info-letáku pro MS pirátská tvrz pro účely komunálnách voleb v Brodku a Majetíně a naplnění kandidátek.

Konec zasedání v 16:35

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/olomoucko/pks/7_2013.txt · Poslední úprava: 12.12.2013 00:03 autor: Vojtech Pikal