• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions

Výjezdní zasedání v Tovačově

Zápis ze zasedání olomouckého krajského předsednictva 14.9. v Tovačově v restauraci Hotelu u Tří Králů.

Usnesení

 • Krajské předsednictvo přijalo Vladimíra Hlavinku za člena krajského sdružení.
 • Krajské předsednictvo vyhlašuje druhou část primárních voleb na 17.9. 15:30 do restaurace Porto (nádražní restaurace) v Olomouci.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Šmída
 • Vojtěch Pikal
Přítomní členové krajského fóra:
 • Miroslav Bartovič1)
Přítomní registrovaní příznivci sdružení:
 • Petr Karlík
 • Martin Švadlena
 • Vladimír Hlavinka
Předsedající a zapisovatel:
 • Vojtěch Pikal

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 14:25 hodin.

Pořad jednání

Pořad jednání byl schválen konsensem.

1. Přijímání členů

Radim Studený

Vladimír Hlavinka vyplňuje přihlášku. Podává přihlášku. Vojtěch Pikal za předsednictvo přijímá a kontroluje totožnost dle OP.

Návrh usnesení

Krajské předsednictvo přijímá Vladimíra Hlavinku.

Pro návrh:
Vojtěch Pikal, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Vladimír Hlavinka byl přijat.

Vojtěch Pikal zašle informace o platbě Vladimíru Hlavinkovi.

2. Primární volby

Měla by se vyhlásit další část primárních voleb pro doplnění kandidátky.

Krajské předsednictvo vyhlašuje druhou část primárních voleb na 17.9. 15:30 do restaurace Porto (nádražní restaurace) v Olomouci.

Pro návrh:
Vojtěch Pikal, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
zdrželi se:
nikdo

Vyhlášeno.

Zveřejní VP a MŠ.

3. Kampaň

Materiály zařizuje MŠ: Banner, letáky, plakáty, nálepky.

Plán akcí - Petr Bajgar. (v neděli/pondělí)

MB navrhuje: Stolek na náměstí a roznos letáků po městě - nahlášení nebo petice.

Konec zasedání v 15:06

Pokračujeme na Majetín!

1) přišel, protože tu není Petr Bajgar
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/olomoucko/pks/6_2013.txt · Poslední úprava: 29.10.2013 20:07 autor: Vojtech Pikal