• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební štáb předsednictva

Zápis ze zasedání olomouckého krajského předsednictva 22.8. v Olomouci v hospodě Ponorka (Hospoda U Muzea).

Usnesení

 • Krajské předsednictvo přijalo Radima Studeného za člena krajského sdružení.
 • Krajské předsednictvo konstatuje snížení příspěvku Radimovi Studenému jako studentovi.
 • Krajské předsednictvo snižuje členský příspěvek Petru Bajgarovi jako nezaměstnanému.
 • Krajské předsednictvo mění pravidla pro primární volby následujícím způsobem:
  • 1) Do části Formát primárních voleb se přidává 3. bod, který zní: „„Registrovaní příznivci mají v hlasování poradní hlas; Rozhodují tam, kde dojde k rovnosti hlasů členů.“
  • 2) V části Sestavení kandidátky, bod 2. se slova „po jednom“ nahrazují slovem „najednou“, takže celý bod nyní zní: „Čelní kandidáti (první sedmina kandidátky) budou voleni najednou.“
  • 3) Část Nominace kandidáta se ruší.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Petr Bajgar
 • Martin Šmída
 • Vojtěch Pikal
Přítomní členové krajského fóra:
 • nikdo
Přítomní hosté:
 • Radim Studený
 • Martin (ProAlt)
Předsedající a zapisovatel:
 • Vojtěch Pikal

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 17.50 hodin.

Pořad jednání

1. Přijímání členů

Radim Studený

Radim Studený předal přihlášku, ta byla přijata, řádně doplněna a totožnost zkontrolována dle cestovního pasu.

Následovala diskuze se zájemcem. Rozhodl se do politiky vstoupit, dříve nechápal proč by měl. Nevidí jinou stranu než Piráty.

Martin Šmída se za Radima zaručuje.

Návrh usnesení

 1. Krajské předsednictvo přijímá Radima Studeného za člena.
Pro návrh:
Vojtěch Pikal, Petr Bajgar, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Radim Studený byl přijat.

Radim je upozorněn, že členství vzniká až po uhrazení příspěvku a je mu předán odkaz na prispevek.

Martin Šmída navrhuje probrat snížení příspěvku.

Snížení příspěvku

Radim Studený

Vojtěch Pikal po nahlédnutí do pravidel konstatuje, že příspěvek je studentům snižován na žádost automaticky. Zároveň se o tom informuje.

PKS informovalo AO o snížení příspěvku pro Radima Studeného (student).

Petr Bajgar

Petr Bajgar žádá o snížení příspěvku pro sebe z důvodu nezaměstnanosti. Dodává, že prostředky stejně využije pro Piráty a že si to odpracuje.

Návrh usnesení

 1. Krajské předsednictvo snižuje příspěvek Petra Bajgara pro jeho nezaměstnanost.
Pro návrh:
Vojtěch Pikal, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
zdržel se:
Petr Bajgar

Snížení bylo schváleno.

PKS informovalo AO o snížení příspěvku pro Petra Bajgara (zvláštní zřetel - nezaměstnanost).

2. Členská základna

Vojtěch Pikal nanáší téma rekonstrukce členské základny, tak aby v primárních volbách hlasovali jen řádní členi (s uhrazeným příspěvkem apod.)

Rekonstrukce databáze členů/zjistit jak na tom jsou/aktivizovat/obvolat - VP udělá první část.

PB: dobrat základnu, členství má smysl během voleb, Studenti by měli k volbám…. Posílit členskou základnu.

Petr Obvolá různé členy a další.

3. Primární volby

3.1. Pravidla

Vojtěch Pikal navrhuje změny. Návrh je v diskuzi postupně doplněn.

Návrh změn

 1. přidat 1(3): „Registrovaní příznivci mají v hlasování poradní hlas; Rozhodují tam, kde dojde k rovnosti hlasů členů. “
 2. změna: 2(2): „Čelní kandidáti (první sedmina kandidátky) budou voleni najednou“
 3. odstranění: 3 - Kandidát do primárních voleb musí být nominován usnesením krajského předsednictva nebo pětinou členů krajského sdružení.
Pro návrh:
Vojtěch Pikal, Martin Šmída, Petr Bajgar
Proti návrhu:
nikdo
zdrželi se:
nikdo

Změny přijaty.

Zanese VP

3.2. Termín

Potvrzeno: 31.8. v 14.00, Majetín koupaliště.

3.3. Odstartování/Informování

 • fórum už je
 • Web - VP
 • FB - MŠ

3.4. Volební komise a materiály

alespoň 2 lidi - Radim Studený+ na místě

 • Materiály - základ má VP, vydá

4. Volební štáb

* Martin Smída je koordinátor za kraj - čeká na centrum, distribuuje materiály - až budou. * Scházíme se každý čtvrtek; + ve sředu mumble * střídat místa? - odloženo * Volební štáb vlákno - Olk - MŠ * lidi? - Petr Bajgar se přidává do štábu.

OT: Newsletter - email (Primárky, Kandidatura, Štáb, Kampaň, Akce, Zapojení…)- VP

5. Kampaň

5.1. síťová kampaň

 • FB - vede Martin Šmída, dobré
 • stránky - Vojtěch Pikal; bude k tomu porada, společné úpravy, zaškolení - kdy: víkend; neděle 17:00
 • jiné sítě - twitter - Švadlenka?

5.2. veřejná mrtvá reklama

 • plakáty; centrálně, až budou a dorazí
 • sprejování, reverzní grafiti - šablona(Jakub Stacke + Kapounek)
 • obecní plakátovací plochy, zákon, kontaktáž obcí; VP(úkol)

5.3. - veřejná placená

 • MHD Olomouc; Rezervovat, autobusy+tramvaje - volat VP
 • Inzertní plochy? ← ne

5.4. - kontaktní

Cyklojízda
 • Zodpovědný: Martin Šmída - formát:

výjezd z Olomouce do prostějova/přerova; chceme objet vesnice → Olomouc Tovačov a zpět (Aby se vědělo, že jsme a jsme milí)

 • Termín: Sobota 14. září
Výjezdy do měst
 • Zodpovědný: Petr Bajgar - přes týden
 • Města: Přerov, Prostějov, Šumperk, Olomouc 3x, (Hranice), Zábřeh, Štemberk - spojit s volebními štáby
další
 • oslovování u škol/středoškoláci? Září

5.5. - termíny

Kalendář - připravit, kdo? MŠ + stránka

5.6. - další

 • Komise
 • Komentátor ČRo
 • svobodná hudba(v rámci kontaktních)

6. Volební komise

Budou centrálně

Další setkání: Neděle v 5, Mumble - stránky, kalendář, newsletter

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.