• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Skype jednání - rozdělení působnosti a budoucí činnost

Jednání proběhlo v úterý 20.11. od 21:00 přes Skype

Program

 1. Ověření formy spojení
 2. Rozdělení působnosti
 3. Jednání s našimi příznivci v místě pro ně vhodném
 4. Podněty pro budoucí činnost
  1. Plán zasedání
  2. Program zasedání
  3. Vedoucí odborů
  4. Další

Usnesení

Krajské předsednictvo nominuje Kateřinu Mátlovou na vedoucí krajského administrativního odboru.
Předseda Petr Bajgar pověřuje Martina Šmídu vedením Krajského Mediálního odboru.

Prezence

Vojtěch Pikal (předsedající), Petr Bajgar, Martin Šmída
zapisovatel - všichni

Zápis

1. ověření této formy spojení

- Skype funguje, mumble Martinovi ne

2. Rozdělení působností

- VP, vnitřní činnost, Administrativa, výkonný místopředseda
- PB, celkové řízení, růst kraje, práce s lidmi
- Martin, vlákno na fóru - akce, mediální činnost, nějaká činnost, nábor příznivců a členů
+ Odbory (MO, AO, TO…)

3. Jednání s našimi příznivci v místě pro ně vhodném

PB: Návrh jednání s našimi příznivci v místě pro ně vhodném - potřebujeme si zajistit jejich trvalou podporu a to např. finančními příspěvky
VP: Plán výjezdů

VP: dle výsledků voleb: https://forum.pirati.cz/post173821.html#p173821

Martin: Akce Kokory (Vyosení?) PIRATE PARTY - Kytary in Kokory - Anti-OSA fest - hlavní je informovanost, být připraveni - mobilizace - motivace
- Martin vlákno na fóru, příprava pirátského anti-os večírku na březen 2013? - Petr zkontaktuje zkušené

Výjezdy:(Šumperk/Prostějov/Přerov/Hranice) Určí se příští schůze, po rozeslání zvacího mailu (připravuje PB, pošle k nahlédnutí) Program výjezdů: - VP úspěchy

vytvořit Rozcestník aktuální činnosti kraje

4) jednání o podnětech pro budoucí činnost

4a) Plán zasedání

4c) Program zasedání

4b) Vedoucí odborů

PB Pověřuje Martina Šmídu vedením krajského MO

Nominace Kateřinu Mátlové do volby vedoucí krajského administrativního odboru. (3-0-0)

4c) Různé

účet: https://www.pirati.cz/regiony/olomoucko/ucet_olk_2012

Iniciativa za svobodné vysoké školy - kontakt VP Akademický senát UPOL?

Zakončení

Příští setkání pondělí 26.11. 21:00 Skype (Mumble)

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.