• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
regiony:olomoucko:kf:olk_6_2010 [07.05.2012 19:13]
Vojtech Pikal
regiony:olomoucko:kf:olk_6_2010 [07.05.2012 19:40] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Schůze 23.7. 2010 ====== +====== ​Volební schůze 6.7. 2010 ====== 
-Schůze byla [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=4987#p68900|svolána]] 20.7. na fóru. Zasedání proběhlo v restauraci Áčko.+Schůze byla vyhlášena na webu, posléze na [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=4068#p67713|fóru]]. 
 ===== Návrh programu ===== ===== Návrh programu =====
-  - **komunální volby** +  - Volba nového předsednictva ​ 
-  - **propagace ČPS** na letních akcích + nové letáky +  - Regionální volby 
-  - diskuse na téma **web** +  - Diskuse
-  - různé +
-===== Prezence ==== +
-Věra Magdonová +
-Petr Hireš +
-Vlastimil Holík +
-Miroslav Bartovoč+
 ===== Zápis ===== ===== Zápis =====
-//sestaven z [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=4987&​start=10#​p70662|fóra]]//​ 
-==== Senátní volby ==== 
-  * Možnost využití kandidatury JUDr. Rytíře do senátu a připojení se k němu. ​ 
-==== Komunální volby ==== 
-  * upřesnění,​ jestli budeme sestavovat kandidátku či ne.  
-==== Web ==== 
-  * Diskuse na téma web a co s ním. 
-==== Propagace ==== 
-  * Informace o chystaných akcích 
-  * potřeba připravit nové letáky 
-==== různé ==== 
-  * Po probrání všech bodů byla na řadě volná diskuse. 
- 
-**Účastnili** se 4 členové KSOl. 
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.