• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_3_2010 [03.04.2012 17:29] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze KS OLK 3.3.2011 ======
 +Schůze byla řádně svolána 26. února 2010 na [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=3594#​p49308|fóru]]. Jednání proběhlo osobně v RcO. Usnášeníschopnost naplněna přítomností většiny členů.
 +===== Návrh programu =====
 +  - Hlasováno přijetí člena (pokud bude moci přijít)
 +  - Volby kandidátů do PS PČR
 +  - Předvolební kampaň v kraji
 +===== Zápis průběhu schůze =====
 +//​Rekonstruováno dle [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=3594#​p50473|fóra]]//​
 +==== Zahájení ====
 +Předseda říká že jsme dobrý základ.
 +==== Plán na volby ====
  
 +Tisk Letáků
 +=== Hlasování o rozpočtu ===
 +Letáky do 50 tramvaji po 3 A3 dodavatel DPMO 11 000,- \\
 +Letáky 30 000 ks A5 černobíle cena 6900,- s DPH. \\
 +Tramvaje priorita do poloviny března. \\
 +4 pro - 1 proti
 +**Schvaleno**
 +==== kandidáti do parlamentu ====
 +Představení kandidátu do voleb.
 +Všichni přítomní budou kandidovat.
 +=== Hlasování ===
 +Vícekolový systém, tajná volba.
 +== 1. místo ==
 +**Hireš 4** - Kapounek 1 - Holý 1
 +== 2. místo ==
 +**Kapounek 6**
 +== 3. místo ==
 +Bartovič 3 - Kovařik 3
 +
 +nová volba:
 +
 +**Kovařík 4** - Bartovic 2
 +
 +== 4. místo == 
 +**Bartovič 4** - Holík 2
 +== 5. místo ==
 +**Lupečka 4** - Holík 2
 +== 6. místo ==
 +**Holík 5** (1 se zdržel)
 +===== Prezenční listina =====
 +**Přítomni**
 +  * Petr Hireš
 +  * Petr Kapounek
 +  * Michal Lupečka
 +  * Miroslav Bartovič
 +  * Radim Kovárík
 +  * Vlastimil Holík
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.