• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské fórum 2014

Termín konání: 11.1.2014 14:00

Místo konání: Mjůzik Bar pod Komínem, Liberec

Přítomní členové: Petr Vyhnal, Patrik Latislav, Ondřej Kolek, Marek Förster, Jan Lehký, Jan Köhler, Filip Mastník

Hosté z řad RegP a veřejnosti: Jiří Štágl, Veronika Vavřinová


14:20 Zahájení jednání Krajského fóra a schválení programu

Program:

 1. Přijímání nových členů (budou-li)
 2. Zpráva o vedení kraje za poslední funkční období předsednictva
 3. Stanovení počtu místropředsedů KS LiK
 4. Volba nového předsednictva KS LiK
 5. Nominace na posty předsedy a místopředsedů na nadcházející CF
 6. Založení MO (bude-li dostatek zástupců z jednotlivých oblastí)
 7. Volba hlavního volebního koordinátora (měl by koordinovat tvorbu programu, sestavení a podání kandidátek do místních zastupitelstev)
 8. Schválení rozpočtu KS na rok 2014 (bude-li již připraven)
 9. Různé

14:30 Odstupující předseda Petr Vyhnal přednesl krátkou zprávu o činnosti předsednictva, úspěších i neúspěších za poslední 2 roky. Nové předsednictvo se bude muset zaměřit především na aktivizaci členů.

14:45 Začala rozprava nad počtem místopředsedů krajského sdružení. Ze strany předsedy bylo navrženo ponechání stávajícího počtu, t.j. dvou místopředsedů.

14:55 Hlasování o návrhu ponechat počet místopředsedů na dvou.

 • Pro 6, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat

15:00 Dalším bodem je volba nového předsednictva. Ondřej Kolek, který ohlásil svou kandidaturu již s předstihem na internetovém fóru, upřesnil, že hodlá kandidovat pouze na pozici místopředsedy. KF hledá další kandidáty na pozici předsedy a místopředsedů. Odstupující předseda Petr Vyhnal ohlašuje svou kandidaturu na předsedu. Za chvíli oznamuje Marek Förster svůj úmysl kandidovat na pozici 2. místopředsedy.

15:20 Proběhla volba volební komise ve složení Veronika Vavřinová a Jan Lehký.

15:25 Vyhlášena přestávka pro tisk volebních lístků.

15:35 Začala volba nového předsednictva

15:40 Volební komise oznamuje výsledky hlasování

 • volba předsedy: Petr Vyhnal - získal 7 hlasů
 • volba 1. místopředsedy: Ondřej Kolek - získal 6 hlasů
 • volba 2. místopředsedy: Marek Förster - získal 6 hlasů

15:45 Odstupující členové starého předsednictva skládají své funkce (Pavel Klápště pomocí telemostu)

15:50 Začíná diskuse nad nominacemi Ivana Bartoše a Michala Havránka do RP

16:05 Hlasování o nominacích do RP

 • Ivan Bartoš - získal 7 hlasů
 • Michal Havránek - získal 6 hlasů

16:10 Dalším bodem programu je možný vznik MO. Dlouhodobě uvažované MO Českolipsko a Tanvald zatím nemají dostatek členů pro založení. Vznik MO Jablonec nad Nisou se odkládá až do doby, než dojde k založení dalšího MO.

16:20 Staronový předseda Petr Vyhnal představuje svoji vizi pozice hlavního volebního koordinátora. Ten by měl fungovat jako hlavní spojovací článek se zájemci o sestavení pirátských kandidátek do komunálních voleb. Každá obec či město, kde budou Piráti stavět kandidátku bude mít svého místního koordinátora. Práci těchto místních koordinátorů bude řídit hlavní koordinátor. Cílem je především připravit lokální programy a zajistit jejich kompatibilitu s pirátským politickým programem. Po delší diskusi jsou dva možní kandidáti na tuto pozici Jan Lehký a Ondřej Kolek. Do samotného hlasování nakonec vstupuje jek Ondřej Kolek.

16:35 Hlasování o hlavním volebním koordinátoru

 • Ondřej Kolek - získal 7 hlasů

16:38 Hlasování předsednictva o přijetí Veroniky Vavřinové do KS LiK.

 • Pro 3, Proti 0, Zdrželo se: 0

16:40 Členové KS začali pracovat na sestavení rozpočtu. Rozpočet byl sestaven takto. Součástí rozpočtu je i sponzoring papouška Ara v Liberecké ZOO.

17:00 Hlasování o rospočtu KS LiK na rok 2014

 • Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17:10 Záveřečný bod schůze - různé

Domluveny předběžné termíny výjezdů kvůli přípravě komunálních voleb. V tuto chvíli je pravděpodobné sestavení kandidátky v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Tanvaldě (výjezd v druhé polovině února), Mimoni (výjezd 8.2.) a Desné. Domluvena účast na diskusi o teplárenství v Jablonci, kterou chystá Změna.


Úkoly:

Založení vláken kandidátek a výzva RegP ke kandidatuře do komunálních voleb - Petr V.

Domluvení osobní schůzky se zájemci o kandidaturu v Tanvaldě a Desné - Marek F.

Domluvení schůzky se zástupci Změny pro Jablonec - Petr V.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.