• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti proti „západní tangentě“ v Jablonci

mapa-srnci_dul.jpg Na posledním setkání Pirátů Libereckého kraje byl hlavním bodem navrhovaný nový územní plán města Jablonce nad Nisou a především kontroverzní západní tangenta města, která by měla procházet přes okraj sportovního areálu Srnčí důl. Nejsme v tuto chvíli přesvědčeni o potřebě takové komunikace, navíc v této variantě a zastáváme názor, že by měla být tangenta z územního plánu vypuštěna. Její případné začlenění by mohlo proběhnout formou změny územního plánu po náležité odborné a veřejné diskuzi.

Současné vedení radnice se snaží občanům vnutit představu, že tato komunikace je naprosto nezbytná. Podíváme-li se však na stav dopravy v širším kontextu včetně plánovaných dalších změn, přestává být tato potřeba tak zjevná. Předně je třeba definovat, jaká tranzitní doprava v tuto chvíli nejvíce tíží centrum města, kterému by měla tangenta ulehčit. Dle našeho názoru je to především doprava na trase Liberec – Harrachov a zpět, vedená Belgickou ulicí, přes křižovatky na Palackého a dále směrem na Tanvald a Harrachov. Další hlavní tranzitní trasou je podle nás trasa od Prahy přes takzvaný bulvár a opět dále ve směru na Tanvald. V tomto kontextu je celkem zřejmé, že západní tangenta by sama o sobě nijak výrazně dopravě neulehčila, nehledě na její jistě značně vysokou cenu vycházející ze složitosti terénu – převážně mostní konstrukce a tunel.

Jedním z argumentů předkládaných pro tangentu je i její napojení na plánovanou přeložku silnice I/10. Ta by měla v budoucnu vést od sjezdu z rychlostní komunikace u Rádelského mlýna po trase současné silnice I/65 až k okraji Jablonce v prostoru za bývalou porodnicí. Dále pak soustavou tunelů směrem k Černostudničnímu hřebenu a po jeho okraji okolo Nové Vsi až do střední Smržovky, kde má být napojena na současnou hlavní silnici na Tanvald a dále na Harrachov. Je však otázkou, zda je opravdu v zájmu Jablonce, aby pak tranzitní doprava směrem od Liberce na Harrachov projížděla trasou přes Jablonec, zbytečně zamořovala ovzduší a vytvářela hluk. Důležité je také si uvědomit, že trasa přes západní tangentu by byla pouze o 2 kilometry kratší než trasa vedená po rychlostní silnici přes odbočku u Rádelského mlýna s návazností na novou silnicí I/10, navíc s nižší průměrnou povolenou rychlostí a s řadou kruhových objezdů (v konečném řešení 6!!) především v samotném Jablonci, které by opět pouze brzdily dopravu.

Další věcí vzbuzující pochybnosti je i samotný návrh trasy západní tangenty, kde město na jedné straně zavrhuje vedení trasy jižněji od areálu Srnčího dolu s odvoláním na přílišnou ekonomickou náročnost a na druhé straně jedním dechem konstatuje, že ekonomická náročnost současně navrhované trasy není známa. To vyvolává oprávněné obavy, zda za takto vypracovaným návrhem vedení tangenty nestojí i jiné důvody, které se město snaží před občany skrýt. Nechceme nikoho bez důkazů obviňovat, jen je dobré si uvědomit možnost, že současně navrhovaná varianta může být výhodná pro některé subjekty v její blízkosti. V tomto kontextu by mohlo být také pro někoho výhodné, kdyby případná tranzitní doprava od Liberce dál na Tanvald a Harrachov využívala primárně právě trasu přes Jablonec a západní tangentu. Proto cítíme povinnost na tyto širší souvislosti občany Jablonce upozornit.

Také je s podivem, že město na jedné straně prosazuje ekonomicky velmi náročný projekt západní tangenty a na straně druhé prosazují nevhodnou, ale „levnou“ variantu řešení dopravy v oblasti silnic Palackého – U přehrady kruhovými objezdy. Z našeho pohledu by pro odlehčení dopravy v Jablonci bylo nejvhodnější soustředit se především na řešení dopravního uzlu na Palackého ulici, kde by při upuštění od západní tangenty mohla být z ušetřených peněz realizována varianta tzv. „dlouhého tunelu“, který by nezasáhl do Vrchlického sadů a zároveň skutečně řešil průjezdnost této oblasti.

Vyzýváme tedy městské orgány, aby při schvalování územního plánu vyslyšely námitky řady svých občanů a kontroverzní návrhy z plánu odstranilo alespoň do doby, než je bude schopno řádně obhájit.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.