• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Krajské volby 2016

Jaké programové priority zastávají naši kandidáti do zastupitelstva kraje ?

 • Poctivě hospodařící kraj je základ.
 • Přehledný provoz kraje, digitálně, otevřeně občanům.
 • Zlepšit stav silnic a kvalitu veřejné dopravy … nejen pro práci, ale i pro cesty domů.

Kandidátní listinu najdete zde.

Poctivé hospodaření

Jedině dokonalý přehled o krajských útratách povede k plné krajské pokladně. Jsme Piráti a poctivost ve veřejné správě a samosprávě prosazujeme od začátku. Jsme první strana s vlastním transparentním účetnictvím. To stejné chceme i pro občany Libereckého kraje. Zavedeme otevřené účetnictví všude, kde to umožňuje zákon. Zveřejníme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme.

Každý občan bude moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácí.

Pirát hospodaří poctivě, protože:

 • Vede transparentní účetnictví
 • Včas zveřejňuje záměry
 • Úplně zveřejňuje uzavírané smlouvy
 • Vybírá dodavatele v otevřených a dostupných výběrových řízeních
 • Efektivně čerpá dotace
 • Drží vyrovnaný krajský rozpočet

Občané rozhodují

Dobře informovaný občan schopný zasahovat do rozhodování kraje bude naším cílem. Zřídíme web pro zpětnou vazbu občanů a elektronický dotazník spokojenosti, na němž bude moct každý z Vás hlasovat, vyjádřit názor k aktuálním regionálním tématům a podílet se na plánování budoucnosti kraje.

Pirát informuje tak, že:

 • Občan ví, co se děje
 • Občan je partner
 • Občan rozhoduje

Digitální kraj

Piráti se v 21. století zasadí, by lidé nemuseli investovat svůj voný čas do běhání po úřadech. Chceme, aby se dala dohledat každá tužka. Zavedeme bezplatný a bezpečný elektronický podpis pro všechny občany. Umožníme lidem komunikovat s úřady snadno a bezpečně z pohodlí domova.

Osobní setkání zpříjemní digitální příprava předem:

 • Jednání s úřady z domova
 • Přehlednost a srozumitelnost prováděných úkonů
 • Digitalizace samosprávy
 • Elektronický podpis pro omezení papírování

Vzdělaný kraj

Naším cílem je dosažení rovnováhy mezi podporou vzdělanosti a tvorbou strategie středního školství ve spolupráci s firmami. Potřebujeme vynikající gymnázia stejně jako promyšlenou podporu učňovských oborů zaměřených na tradiční řemesla i moderní technologie. Promyšlený vztah průmyslu se školami zlepší situaci na trhu práce jak při shánění práce, tak při plánování pracovních sil. Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol po finanční i provozní stránce. Respektujeme názory lidí - učitelé, žáci a jejich rodiče vědí nejlépe, co jejich školu trápí. Chceme modernizovat knihovny.

Díky vzdělání je pirátská loď úspěšná:

 • Nalézt práci nebo zaměstnance bude jednodušší
 • Střední školství reaguje na potřeby průmyslu
 • Průmysl spolupracuje se středními školami a TUL
 • Více kompetencí ředitelům škol a studentům
 • Modernizace knihoven
 • Podpora a motivace pro celoživotní vzdělávání

Kvalitní doprava

Kvalitní levná doprava zlepší a zpříjemní cestu nejen do práce. Prosadíme dobudování dopravního propojení s okolními kraji. Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné tak, aby bylo možné využít jednu jízdenku pro celou plánovanou trasu nezávisle na zvolených dopravních prostředcích i bez předplacené karty. Prosadíme službu on-line objednávání dopravy z klíčových turistických oblastí mimo rámec pravidelného dopravního řádu. Ve spolupráci s obcemi chceme nabídnout přepravcům otevřený systém dopravní obslužnosti, ke kterému se mohou přidat.

Podporujeme omezení tranzitní jízdy kamionů přes Liberecký kraj.

Nejen na vodě živ je člověk, Pirát proto potřebuje:

 • Zlevnění veřejné dopravy
 • Zkvalitnění veřejné dopravy
 • Zlepšení dopravní dostupnosti
 • Domů snadno a rychle
 • Rychlé spojení s okolními kraji
 • Zrychlit a zkvalitnit údržbu krajských silnic
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.