• @lbk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Program České Pirátské Strany pro volby do zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Náš program vychází především z požadavku na jasné a transparentní zacházení s finančními prostředky každého článku státní správy tedy i našeho města. Připadá nám alarmující zjištění Transparency International, že 20 – 25% veřejných financí je neúčelně vynakládáno na předražené nebo zcela nadbytečné výdaje případně na korupci. Tyto ušetřené prostředky pak chceme investovat do vyřešení palčivých problémů našeho města, smysluplné dopravní infrastruktury, školství, kultury, životního prostředí nebo sportovního vyžití pro širokou veřejnost.

Finance a hospodaření

1) Transparentní účetnictví

Obec přejde k využívání transparentního bankovního účtu. Každý občan se bude moci podívat kam plynou jeho peníze.

2) Průhledné zadávání zakázek

Všechna výběrová řízení musí být do dvou pracovních dnů po vyhlášení vystavena na webových stránkách městského úřadu. Zároveň nesmí obsahovat tajné dodatky nebo pochybná či neveřejná omezení, která by předem vylučovala většinu zájemců. Z výběrových řízení pro obec budou na 5 let vyřazeny společnosti, které měly v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo nebo předražily své dílo o více než 20% oproti předem nabízené ceně po zohlednění inflace. Cílem je aby firma byla nucena nabídnout přiměřenou cenu a zároveň byla vystavena konkurenčnímu prostředí. Výběrových řízení na městské zakázky se nemohou účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.

3) Smlouvy města na internetu

Všechny obchodní smlouvy uzavřené městem musí být týž den vystaveny na internetových stránkách města a dostupné k nahlédnutí v plném znění, tak aby si každý mohl zkontrolovat, za co konkrétně se naše peníze utratily.

4) Změna přístupu k investicím

Rádi bychom změnili současnou praxi, kdy je snaha odboru přidělené peníze od státu nebo města na daný projekt za každou cenu vyčerpat v plné výši, aby nebylo nutné je vracet. Naopak jednotlivé odbory by se měly snažit projekty realizovat za co nejnižší cenu a případný přebytek financí ponechat jako rezervu na nečekané výdaje.

Doprava a infrastruktura

1) Městské komunikace

Revize v poslední době realizovaných i plánovaných silničních úprav. Rádi bychom předešli budování nepotřebných kruhových objezdů, které díky svému provedení de-facto ztrácí svůj účel, jako za koupalištěm v Novoveské ulici. Hodláme také přehodnotit výstavbu módních ostrůvků v silnicích, které dle našeho názoru především znesnadní zimní údržbu vozovek a nemají žádný zásadní přínos, krom přínosu financí do kapsy realizátora stavby.

2) Jednodušší cesty MHD

Vzhledem k centralizaci většiny linek Jablonecké MHD se chceme zasadit o to, aby všechny časové jízdenky byly přestupné. Chceme maximálně využít projektu IDOL, více jej dostat do povědomí občanů a pokusit se o jeho větší přehlednost. Celkově bychom rádi pomohli k větší integraci dopravy s okolními obcemi především v oblasti návaznosti spojů.

3) Pryč s parovody

Zastáváme názor, že současné teplovodné rozvody s centrální výtopnou nejsou do budoucna řešením pro město. Rádi bychom proto podpořili malé lokální výtopny. Kde takové řešení nebude realizovatelné, budeme hledat jiné řešení, ať už cestou dohody s majoritním akcionářem JTR nebo zcela bez JTR.

4) Výstavba kolektorů

Chceme, aby součástí rozsáhlejších rekonstrukcí silnic nebo při rekonstrukci stávajících inženýrských sítí v místech kde to je technicky realizovatelné byly postupně budovány kolektory. Toto opatření by mělo do budoucna zabránit opakovaným pracím na hlavních silničních tazích a zrychlit případné opravy poškozených rozvodů.

5) Parkovací plochy

Současný systém pouličních parkovacích automatů je v mnoha ohledech nevyhovující. Především nutí řidiče předem odhadovat dobu, po kterou bude parkovat, což není vždy lehké. Častým jevem jsou i nefunkční parkovací automaty. Proto chceme na větších parkovištích nahradit současný systém vjezdovými a výjezdovými závorami, aby řidiči platili až při odjezdu z parkoviště. Celkově bychom rádi možnost parkování poblíž centra rozšířili. V úvahu připadá například nevyužitá plocha vedle autobusového nádraží nebo zchátralá stará tržnice. Samozřejmostí by byla určitá doba stání zdarma, např. pro návštěvu městského úřadu. Pro zefektivnění parkování na velkých sídlištích navrhujeme vyznačit vodorovným dopravním značením parkovací místa.

6) Lesy značek

Nechceme aby v Jablonci přibývaly často nesmyslné značky jako houby po dešti. Přespříliš značek jen odvádí pozornost od samotného provozu a ve svém důsledku je takový stav spíše kontraproduktivní. Proto chceme vyhlásit anketu o nejnesmyslnější dopravní značení a po následném dialogu s občany jej v celém městě zpřehlednit.

Občané a město

1) Dostupnější úřady

Chceme rozšířit úřední hodiny a rozvrhnout je v týdnu tak, aby co nejlépe vyhovovali potřebám občanů. Stávající stav nám nepřijde jako dostatečný. Státní aparát by zde měl být v první řadě pro občana a měl by se snažit přizpůsobit jeho potřebám.

2) Webové rezervace

I když jsme rádi, že zde existuje alespoň nějaký rezervační systém pro vyřízení vybraných agend na městském úřadě, přijde nám současný model SMS a e-mailů příliš složitý a nepřehledný. Chceme vybudovat nový rezervační systém, přes který bude možné pohodlně si zarezervovat čas pro návštěvu příslušného odboru městského úřadu přímo z Vašeho internetového prohlížeče. Současný SMS systém bylo i nadále možné používat jako alternativu.

3) Obecní referendum

Rádi bychom dali možnost občanům vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva a zavést závazné referendum na základě petice občanů po vzoru Švýcarska. Požádá-li alespoň 1% občanů města peticí o konání referenda k některému z rozhodnutí přijatých zastupitelstvem města, musí zastupitelstvo zajistit jeho konání do 100 dní od přijetí příslušné petice.

Výstavba

1) HyperJabloň

Chceme prověřit současné plány výstavby obchodního centra Central na místě současné Jabloně. Nemáme pocit, že Jablonec potřebuje další nákupní centrum mimo jiné i v kontextu problematického zaplnění obchody nedávno dokončeného centra Rýnovka. Obáváme se, že zde dojde ke zničení posledních zbytků zeleně v centru města a k zastínění okolní architektury na úkor dalšího poloprázdného obchodního „propadáku“. Pokud to bude možné, pokusíme se naopak o rozšíření zelené plochy a pokud nepůjde stavbu zcela překoncipovat, chceme alespoň vyjednat dostatečné plochy pro lokální firmy.

2) Parky pro odpočinek

Bohužel Jablonecké parky nejsou v příliš dobrém stavu. Pro opravdovou funkčnost parku nestačí jen několik laviček a pár prolézaček. Je potřeba parky stále udržovat a zajistit v nich pořádek a to jak po stránce čistoty, tak po stránce klidu a bezpečí. Jablonecké parky potřebují zásadní revitalizaci!

3) Funkční Dolní náměstí

I přes nedávnou rekonstrukci neplní Dolní náměstí svou funkci. Většina Jablonečanů sem prakticky nezavítá, maximálně procházejí k autobusům. Je potřeba koncept náměstí přehodnotit a vrátit mu funkci a atraktivitu.

4) Veřejná WC

V současné době je počet veřejných WC v Jablonci jemně řečeno neuspokojivý. Chtěli bychom realizovat v Jablonci několik automatizovaných WC, které by mohly být přístupné 24 hodin denně.

Práce a bezpečnost

1) SMS brigády

Pro zjednodušení přivýdělku bychom rádi rozjeli projekt SMS/Web pracovního portálu pro drobnou výpomoc jak samotnému městu tak případným zájemcům z řad soukromého sektoru. Konkrétní podoba a podmínky by záležely na případných zájemcích a na dialogu s nimi.

2) Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

Rádi bychom využili posledního vývoje v oblasti alternativních trestů a po domluvě s Okresním soudem v Jablonci začali více využívat veřejně prospěšné práce pro zvelebení našeho města. Obdobně bychom rádi přilepšili nezaměstnaným a lidem na sociálních dávkách pomocí takzvané veřejné služby. Tu bychom chtěli také provázat s pracovním portálem zmiňovaným v bodě 1.

3) Městská policie

Chceme aby se Městská policie především starala o pořádek a klid ve městě. Rozhodně nemá suplovat práci policie státní. Městská policie má být hlavně v ulicích mezi lidmi, aby se na strážníky mohl člověk kdykoli obrátit o pomoc nebo radu. Rozhodně by nemělo být její hlavní náplní postávání na přehledných úsecích výpadových silnic a plnění městské kasy.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/liberecko/komvolby2010.txt · Poslední úprava: 15.05.2012 16:36 autor: Petr Vyhnal