• Tobias Esner má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti Česká Lípa

WEB: ceskalipa.pirati.cz

Vítejte na stránkách Českolipských Pirátů. Chceme Vám zde představit vše podstatné o našem programu pro Českou Lípu, kandidátech do zastupitelstva voleného 10. a 11. října 2014 a informovat o možnostech diskuze.

Volební program Pirátů v České Lípě

 • Zaměříme se na zlepšení čerpání Evropských dotací, které chceme využívat především na projekty ku prospěchu občanům České Lípy (cesty, chodníky, parky, sportoviště, dětská hřiště, hřiště pro seniory a dospělé, parkovací místa, kultura, cyklostezky, infrastruktura, městské venkovní koupaliště přímo v České Lípě a další projekty). Evropským dotacím se na městě bude věnovat odborník vybraný na základě nezávislého výběrového řízení a do vypracování projektů zapojíme také školy.
 • Zprůhledníme financování města Česká Lípa i jím zřizovaných institucí. Všechny nabídky účastníků výběrového řízení by měly být v průběhu řízení zveřejněny na webových stránkách města pro možnou kontrolu a připomínkování všemi obyvateli České Lípy. V případě nalezení závažných pochybení by tak mohly být dané nabídky vyřazeny z výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušeno, diskuse občanů by také mohla pomoci rozhodnout o vítězi výběrového řízení. Výběrová řízení by měla být maximálně transparentní. Všude, kde to bude možné, by mělo být využito elektronických aukcí pro dosažení nejvýhodnější ceny. Veřejné zakázky by měly být zveřejňovány nejen na stránkách města, ale i tam, kde to bude bezplatně možné a z hlediska propagace výhodné. Všechny podepsané smlouvy by měly být okamžitě zveřejňovány na webových stránkách města - v ideálním případě ještě před přijetím. Každá smlouva by měla být dobře dohledatelná a zveřejněna ve strojově čitelné podobě a ne pouze jako naskenovaný obrázek. Platnost smlouvy by tak měla být podmíněna uveřejněním na webových stránkách města. Zavedeme transparentní bankovní účty. Pokud to bude možné, zasadíme se i o otevřené účetnictví, aby si mohl každý zkontrolovat veškeré peněžní toky města Česká Lípa i jeho institucí. Zprůhlednit by se měla i personální výběrová řízení.
 • Provedeme komplexní audit nákladů města Česká Lípa a jím zřizovaných institucí. Budeme se snažit maximálně zefektivnit hospodaření. Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev. Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.
 • Zlepšíme komunikaci města Česká Lípa s veřejností. Rozšíříme pro zájemce komunikační kanály města - zlepšíme zasílání bezplatných emailových newsletterů, vytvoříme elektronické diskuzní fórum na řešení aktuálních problémů i návrhů pro zlepšení města do budoucna. Zapojíme též sociální sítě. Připomínky občanů České Lípy budeme brát v úvahu při rozhodování o městě i jeho institucích. Pro obyvatele České Lípy registrované na stránkách města zavedeme také možnost hlasovat v bezplatných internetových anketách na stránkách města, a tak pomoci vedení města rozhodnout na základě doporučujícího výsledku ankety.
 • Usnadníme přístup k informacím na MěÚ Česká Lípa – veřejně dostupné informace o připravovaných i proběhlých zasedáních zastupitelstva online i jiné dokumenty budou vždy dohledatelné na webových stránkách města. Každý obyvatel České Lípy má právo na svobodný přístup k informacím, které se ho týkají (tedy vše o jeho městě, kde platí daně). Usnadníme tak přístup k informacím o nemovitém majetku města a připravíme přehledný grafický územní plán města Česká Lípa.
 • Zvýšíme počet bezplatných parkovacích míst v České Lípě zrušením zbytečných zákazů stání i vybudováním nových parkovacích míst za finanční podpory EU.
 • Vyjdeme vstříc aktivním občanům v České Lípě a umožníme tak rozvoj neziskových organizací, spolků i volnočasových aktivit. Bezplatně se budeme snažit poskytovat nevyužité prostory města. Budeme podporovat kulturu, velká i malá sportovní družstva, které budou pracovat s mládeží, reprezentovat město nebo organizovat veřejně přístupné turnaje.
 • Budeme podporovat místní podnikání před nadnárodními korporacemi. Budeme usilovat o vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí v České Lípě, přilákat nové investory a tak snížit nezaměstnanost na Českolipsku. Na podporu snížení nezaměstnanosti budeme též žádat o možnost čerpání Evropských dotací a budeme se tak snažit ulehčit nalezení zaměstnání absolventům škol i ostatním nezaměstnaným na Českolipsku. Kromě toho budeme i aktivně vyhledávat investory ve spolupráci se státní agenturou CzechInvest a dalšími organizacemi.
 • Za pomoci fondů Evropské unie se budeme snažit udržovat kulturní a přírodní památky v České Lípě a blízkém okolí (např. národní přírodní památka Peklo, Vodní hrad Lipý,…). Za peněžní spoluúčasti EU budeme podporovat projekty na revitalizaci zeleně a parků v České Lípě (především městského parku). Budeme chtít vybudovat nové relaxační parky (na sídlištích Špičák, Sever, Lada, Dolní Libchava i jinde) a volnočasová místa (cyklostezka Česká Lípa – Máchovo jezero, plochy pro hry různých sportů a dětská hřiště dostupná po celé České Lípě). Stejně tak se zasadíme o pravidelnou údržbu vytvořených míst (parky, cyklostezka Varhany a dalších).
 • Zapojíme střední a vysoké školy do projektů města. Umožníme studentům i vědeckým pracovníkům podílet se na stavebních projektech, žádostech o Evropské dotace, studiích, projevit se v designových soutěžích a podobně. Pomůžeme tak získávat studentům cenné užitečné zkušenosti a zároveň snížit náklady města Česká Lípa na předražené studie.
 • Městská police Česká Lípa má především zajišťovat bezpečnost ve městě, proto se budeme snažit omezit nadbytečné pokutování. Městská policie by měla být více vidět také na sídlištích (a to i v nočních hodinách), kde je její výskyt jen minimální, ačkoliv drobná kriminalita je právě tam nejrozšířenější.
 • V současné době je Internet nepostradatelným pomocníkem pro všechny, proto podporujeme zavedení volného přístupu na Internet ve veřejných prostorách spravovaných městem Česká Lípa.
 • Budeme usilovat o vybudování nového domova pro seniory v České Lípě za finanční spoluúčasti Evropské unie.
 • Budeme usilovat o vyčištění koryt Šporky i Ploučnice jako preventivní ochranu před povodněmi.
 • Budeme podporovat rozvoj vzdělávání v České Lípě zachováním a modernizací současných školských zařízení. Podpoříme vznik nových mateřských školek, jeslí a dalších zařízení pro děti, pokud jich bude nedostatek.
 • Budeme chtít zlepšit veřejnou dopravu tak, aby se občané České Lípy dostali bez problémů do svých zaměstnání či škol a zpět. Chceme, aby bylo do autobusu možné nastupovat všemi dveřmi, a tak se zkrátil čas stání na zastávkách i celková doba jízdy. Protože výběr jízdného tvoří pouze nepatrný zlomek příjmů do celkové rozvahy autodopravce (naprostou většinu platí město formou dotace), chceme zavést také diskuzi pro zavedení bezplatného jízdného v České Lípě pro všechny nebo alespoň pro školáky.
 • Tam, kde to bude možné, se zasadíme o využití svobodného softwaru při další požadované komerční aktualizaci za účelem snížení nákladů města a jeho institucí.
 • Zahájíme diskuzi o získání titulu statutární město Česká Lípa.

Program chceme založit na diskuzi, proto každý obyvatel České Lípy může navrhnout případné změny. Sdělte nám je na našich Facebookových stránkách a zapojte se tak do rozhodování o budoucnosti města Česká Lípa.

Kandidátka České pirátské strany Česká Lípa pro komunální volby 2014

Poř. č. Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce Politická příslušnost
1 Ing. Tomáš Martínek 28 vysokoškolský lektor a OSVČ - WebCesky.cz Dolní Libchava bez politické příslušnosti
2 Ing. Jiří Wawrečka 66 ředitel Česká Lípa bez politické příslušnosti
3 Pavel Mareček 29 bezpečnostní manažer Česká Lípa bez politické příslušnosti
4 David Michal 39 strojník Česká Lípa bez politické příslušnosti
5 Ing. Kateřina Poludová 27 produktový manažer Česká Lípa bez politické příslušnosti
6 Mgr. Martin Křivohlavý 30 advokát Česká Lípa bez politické příslušnosti
7 Andrea Dědečková 43 bankovní manažer Česká Lípa bez politické příslušnosti
8 Petr Jeník 34 OSVČ Česká Lípa bez politické příslušnosti
9 Karel Škvarenina 36 logistic manager Česká Lípa bez politické příslušnosti
10 Věra Šimánková 41 bankéř Česká Lípa bez politické příslušnosti
11 Sabina Babicová 44 technik Česká Lípa bez politické příslušnosti
12 Světlana Kvasničková 54 vedoucí prodeje Česká Lípa bez politické příslušnosti
13 Petra Kusá 44 obchodnice Česká Lípa bez politické příslušnosti
14 Lenka Masopustová 40 student VŠ Česká Lípa bez politické příslušnosti
15 Valentina Šrajtrová 48 vedoucí prodeje Česká Lípa bez politické příslušnosti
16 Luděk Najman 41 technik Česká Lípa bez politické příslušnosti
17 Linda Smetanová 31 OSVČ Česká Lípa bez politické příslušnosti
18 Zdeněk Dittrich 36 školník Česká Lípa bez politické příslušnosti
19 Radka Šírlová 49 vedoucí obchodu Česká Lípa bez politické příslušnosti
20 Radek Stehlík 31 kuchař Česká Lípa bez politické příslušnosti
21 Miloslava Fliegelová 41 prodavačka Česká Lípa bez politické příslušnosti
22 Barbora Zikánová 38 úřednice Česká Lípa bez politické příslušnosti
23 Eliška Jelínková 56 invalidní důchodce Česká Lípa bez politické příslušnosti
24 David Kořínek 25 svářeč Česká Lípa bez politické příslušnosti
25 Michaela Singerová 35 bytový referent Česká Lípa bez politické příslušnosti

Česká pirátská strana Česká Lípa na Facebooku

Kontakt

Ing. Tomáš Martínek

Lídr kandidátky České pirátské strany v České Lípě se narodil 23. ledna 1986 a celý život prožil v České Lípě. V současné době působí v rámci doktorského studia jako lektor na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a současně je živnostníkem v oboru internetový marketing.

Email: martinek@webcesky.cz

Mobil: 728237646

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.