• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Program pro komunální volby 2018

Transparentní otevřená a moderní radnice

 1. Jednání zastupitelstva
  1. pořizování videozáznamů, jejich archivace a zveřejnění na webu města Sokolov.
 2. Zapojení občanů do hospodaření obce
  1. snadno a efektivně pomocí Participativního rozpočtování.
 3. Veřejné kalendáře vedení města
  1. aneb víte, co dělá váš starosta?
   1. Kalendáře vedení města budou online k nahlédnutí široké veřejnosti.
 4. Zpřístupníme úřady občanům
  1. umožníme občanům komunikovat s úřady snadno, efektivně, pohodlně a bezpečně, s pomocí bezplatného elektronického podpisu pro každého.
  2. Povedeme úřady k úspornému hospodaření.
 5. Moderní elektronická úřední deska.
  1. Bude automaticky zasílat informace dle zadaného klíče tak, aby vám nic neuniklo (exekuce, výzvy, územní plán atd.).
 6. Mobilní rozhlas
  1. aplikace pro telefony, která umožňuje zasílání zpráv registrovaným obyvatelům.
   1. (dění ve městě, kultura, stavy ohrožení atd.)
  2. Aplikace umožňuje pořádat i elektronická referenda k aktuálnímu dění ve městě.

Doprava

 1. Vodorovného značení na parkovištích
  1. obnova nebo vytvoření.
  2. pro efektivnější parkování.
 2. Prosazování rekonstrukcí komunikací
  1. které nebudou ubírat parkovací místa ani zeleň ve městě.
 3. Hledání dalších možností pro navýšení parkovacích míst.
 4. Zlepšení dopravní situace a průjezdnosti města.

Ekonomika

 1. Modernizace a přepracování strategického plánu města
  1. důraz na vládní program RE:START regionu.
 2. Získání rozvojových ploch do majetku města Sokolov.
  1. To umožní využití státních dotací, které není možné čerpat na soukromé rozvojové plochy.
 3. Vymezení ploch pro malé a střední podnikání.
  1. Výstavba startovacích podnikatelských inkubátorů pro začínající firmy a start-upy.
 4. Navážeme partnerství s úspěšnými městy
  1. inspirace fungujícími projekty.
 5. Zřízení technologického centra pro mladé:
  1. (3D tisk, IT, programování, multimédia, mikroelektronika, robotika, technologické dílny).
 6. Cestovní ruch
  1. revize stávajících projektů, portálů a propagace města.

Sociální oblast, bydlení

 1. Transparentní přidělování městských bytů.
 2. Sociální bydlení pod kontrolou města,
  1. vytvoření bytů pro potřebné:
   1. pomoc při návratu do běžného života.
 3. Potírání obchodu s chudobou.
 4. Startovací byty pro mladé.
 5. Vytvoření motivačních podmínek pro příchod a práci lékařů ve městě.
 6. Zajistíme pokračování stávající podpory a péče o seniory,
  1. budeme podporovat osobní přístup.
 7. Zabráníme rozvoji hazardu ve městě,
  1. nebudeme podporovat účast na tomto podnikání a využívání sociálně slabších, zasadíme se o osvětu obyvatel.
 8. Podpoříme aktivity pro děti a mladistvé,
  1. budeme spravedlivě přispívat na zájmové a sportovní kluby, kroužky, dětská centra a příměstské tábory.
 9. Urychlení vybudování kanalizace pro lokalitu Hrušková.

Životní prostředí

 1. Budeme klást důraz na odstranění ekologických zátěží.
 2. Třídíme odpad a budeme podporovat jeho efektivní recyklaci.
  1. Vytvoříme osvětu a lepší motivaci občanů pro ekologickou likvidaci odpadů.
 3. Zasadíme se o zodpovědný přístup k životnímu prostředí ve městě.
  1. Podpoříme efektivní zacházení s vodními zdroji.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.