• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Spisovna JmK-Slo

Spisovna je místo, kde se ukládají a zveřejňují spisy MS Slovácko. Spis je složka obsahující všechny dokumenty vytvořené nebo získané k určitému případu nebo věci. Do spisovny se neukládají dokumenty obsahující chráněné osobní údaje (např. zprávy od úřadů, delegace do okrskových volebních komisí, potvrzení o darech).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.