• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions

Zápis ze zasedání KF JčK – Tábor 11.1.2015

Přítomni: Martin Brož, Michal Horák, Jana Rohová, Petr Steinbauer, Vladimír Malinský, Lukáš Kolářík, Ljuba Poláková, Charlie,Václav Klecanda, Michal Reiniš,Luděk Blaha,Martin Kákona, Jindra Matlachová, Ivo Vlasatý, Václav Urban, Jan Kodat

Zapisovatel: Lukáš Kolářík

Začátek: 14:00

Předseda Václav Urban navrhnul program zasedání

1. Vzetí na vědomí rezignace 2. místopředsedy PKS (5 min.)

2. Představení nových zájemců o členství, hlasování o jejich přijetí (30 min.)

3. Nová MS (30 min.) Info o vzniku JH, dále vznik ČB a Strakonicko (Václav, Ivo, Jana)

4. Komunální volby (sumarizace), info z Písku a Soběslavi - jak se „žije“ na radnici (20+10+10 min. zást.každého města)

5. Důležité stranické předpisy (upřesnění), Republikový výbor (informace) (20 min.) (Ljuba)

6. Představa o změnách v předsednictvu (30 min) (Ivo)

7. Návrhy na akce JČK (aktivistické) (15 min.) (Jana)

8. Stanovení krajských schůzí r. 2015, návrhy (25 min.) (diskuze)

9. Legalizace (15 min.) (Jindra)

10. Hosté (volná diskuze)

Nikdo z přítomných nebyl proti.

Byla zvolena volební komise ve složení V. Klecanda, I. Vlasatý, P. Steinbauer

1.Rezignace Iva Vlasatého

Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci Iva Vlasatého k 11.1.2015

2. Nový členi

Luděk Blaha se představil. Předsednictvo jednohlasně přijalo Luďka Blahu jako člena. Z předsednictva byli 3 přítomni ( Urban, Rohová, Matlachová ) - 3 pro.

3. Nová MS

Diskuze nad budoucností MS, plánování založení MS do budoucna. Diskuze nad otázkou, zda řešit sdružení na území města nebo okresu, co je výhodnější. Snaha předejít problémům v budoucnu. Je potřeba diktovat MS jejich uzemní působnost?

Václav Urban navrhuje schválit usnesení: Krajské fórum pověřuje krajské předsednictvo schvalovat nově vznikající MS s územním působením pouze v jediném volebním obvodu.

Martin Brož navrhuje hlasovat na fóru.

Proběhlo hlasování o tom zda se bude hlasovat na fóru. Pro 1, proti 10, zdržel 3 – hlasovat se bude na zasedání.

Hlasování o návrhu V. Urbana: Pro návrh 3, proti návrhu 10, zdržel se 1 – návrh nebyl přijat.

JH – Václav Urban – byla svolána schůze, nedostavila se Judita Vedlová, nebyl tedy minimální počet členů potřebných pro založení MS, a proto nebylo možné ho založit. Snaha založit MS trvá.

ČB – Ivo Vlasatý – ( zakládají P. Steinbauer, V. Malinský, I.Vlasatý, J.Novák ) MS bude na území celého okresu, budou přijímat členy s nějakým odstupem, cílem je zavést pravidelné setkávání a reporty z jednotlivých obcí. Podpořit Piráty v krajském městě. Václav Urban navrhl hlasovat o založení MS – 3 hlasy pro (Jindra Matlachová, Jana Rohová, Václav Urban) vznik MS, 0 proti

ST – Lukáš Kolářík – ( zakládající Lukáš Kolářík, Jana Rohová, Miroslav Svatek) Pomoc a případná kontrola Strakonické veřejnosti, zvýšení povědomí o Pirátské straně ve Strakonicích a okolí, případné rozšíření členské základny (o vážné zájemce) Václav Urban navrhl hlasovat o založení MS – 3 hlasy pro (Jindra Matlachová, Jana Rohová, Václav Urban) vznik MS, 0 proti

4. Komunální volby – sumarizace

JH – Václav Urban – hovoří o JH starostovi, který je oblíbený u veřejnosti (ČSSD) – zvládnul media a celkově kampaň, ODS bílý kůň nějakého rusáka – ( udajně 13mil. do kampaně ) - lidé z toho byli vyplašení a házeli hlasy ČSSD ( 40%). Ostaní strany díky tomu byly bity na hlasech. Výsledkem je koalice ČSSD , SNK, ANO Kapaň - články, volební noviny, www.otevrenyhradec.cz , neformální rozdávání letáků, přednáška o adopci afrických dětí Kampani uškodilo rozhádání se zelenými, jejich velitel v závěru kampaně přelepoval společné plakáty.

Písek – Martin Brož- 1 křeslo – úspěch. Kampaň: kampaň na náměstí, vymalování průchodu, zkvalitnění stezky na Cajsku. Snaha Zelených, KDU, LES, Píseckéch patriotů o koalici s Piráty. Piráti odmítli a sestavili samostatnou kandidátku. V okrscích měli průměrně kolem 5 procent. O 200 hlasů jim uteklo druhé křeslo. Všechna místa v komisích jsou obsazena. Nikdo nechce do kontrolní komise. Podán návrh na ustanovujícím zasedání zastupitelstva - návrh na studii o třídírně odpadu. Dále návrh na úlevu od poplatků za psa, pokud bude pes z útulku. Výsledky voleb: Vyhráli ČSSD - 6 mandátů, ostatní malé strany získali po 1 až 2 křeslech. Ty vytvořili koalici proti vítězi voleb ČSSD. Rozdělení trafik bylo napínavé, slibováno bylo, že to dostane opozice, nakonec to bylo samozřejmě opačně. Nejtěžší bylo zorientovat se na úřadě.

Soběslav – Martin Kákona - „Kampaň byla taková, že si stěžoval tajemník města, takže dle mě úspěch.“ Nedokázali lidem vysvětlit, aby volili Piráty jako stranu. Piráti mají 10%, ODS 22%, bohužel. Starosta v Soběslavi sestavuje kandidátku 3 stran. Nakonec koalice ODS a ČSSD, která obsadila, co mohla, dokonce sami sebe kontrolují. Pirátů se všichni bojí, protože zveřejňujeme. Vyšachovali je téměř ze všech komisních a výborů. Chtěli by prosadit, aby ve výborech nebyli zastupitelé. Začali se konečně zveřejňovat zápisy ze zasedání. Vstoupili do svazku měst – otevřené obce. Piráti se snažili o architektonické studie, byli však vždy přehlasováni. Na územní plánovaní nemají vliv. Je to časově velmi náročné. Celkově je to v Soběslavi velmi zajímavé, starosta řídí vše a je problém získávat jakékoliv informace.

Témata: Transparentní hospodaření – zpracovávání studie, co je špatně Odstoupení vítěze voleb z kontrolního orgánu Usnadnění přístupu k informacím – natáčíme zasedání, tlačíme na to, aby to dělalo město – do budoucna stream Zveřejnění digitální technické mapy města – zatím pracovní verze

Tábor – Jindra Matlachová, Václav Klecanda – dostali se dva z koalice, z pirátů bohužel nikdo. Pravidelně se schází, snaha se potkávat neskončila s koncem voleb, takže informace jsou. Problém s transparentností, zda to řešit přirozeně ( od zastupitelů ) nebo guerillově od lidí. Zastupitelé se k tomu moc nemají, radnice je zabetonovaná.

Trhové Sviny – Petr Steinbauer – strana, ke které se přidal, ziskala 7 mandátů. Město je rozděleno na dva tábory kvuli přeložce. Kampaň – obcházení 6 stran a hledání průsečíků, mistostarostka dávala všechny informace. Přemluvení pár kvalitních lidí a založení společného subjektu do voleb. Nakonec velký úspěch - 2 místo. Pirátská témata – zavedeny záznamy z kamerových kontrol, Petr je v kontrolním výboru. Zatím se rozkoukává.

ČB – Ivo Vlasatý – největší část kandidátky dodali zelení. Kandidátka byla dobrá. Hlasy byly hodně rozdrobené. Převálcovalo to tam ANO. Kampaň – veřejné diskuze, udělali se noviny, nakonec byly dvoje. Byla kontakní – byl alegorický průvod. Měli web a fb stránku. Cena kampaně 131000,- :( Uspech to nebyl, dosáhli 3,96% . Po zrušení 5% klauzule by byla dvě křesla, takže podali stížnost. S proaltem pořádají besedy. Chtěli by vyvolat referendum ohledně prodloužení smlouvy s vodovody a kanalizacemi v roce 2018.

5. Důležité stranické předpisy – Ljuba

Bylo to hlavně pro nové tváře a ty tu vyjma Luďka Bláhy nejsou. Uspořádáme raději jindy. Založena nová vlákna „Zastupitelstvo“, zde se lidé mohou ptát.

6. Představa o změnách v předsednictvu – IVO

Vycházíme z jednacího řádu celostátního fóra, který né úplně vyhovuje potřebám kraje. Návrh ohledně předsednictva – mělo by pracovat jako kolektiv a doplňovat se. Bylo by dobré, aby předsednictvo rotovalo na pozici předsedy. Střídání by bylo vždy po zasedání krajského fóra. Je to spravedlivé a správně pirátské. Ivo nevidí nikoho, kdo by byl přirozený leader a lidé se na něm shodli, takto by to bylo vyvážené a odpadl by problém s volbou předsedy.

V. Malinský: Návrhuje: volení teamů, každý kandidát by do volby šel se svým teamem.

Ivo Vlasatý namítá, že to nekoresponduje s předpisy strany…zablokuje to opozici..neučí to kompromisu při vyjednávání

7. Návrhy na aktivistickou kampaň – Jana Rohová

Odloženo na příště

8. Stanovení krajských schůzí pro r. 2015

Bylo by vhodné stanovit pravidelné termíny schůzí. Pojistit, aby se konaly pravidelně. Také je třeba stanovit, kde se budou konat. Ideálně vymyslet stream ( případně telemost ) ze schůzí, aby se mohli účastnit i ti, kteří to mají daleko a nemohou přijet, hlasovat by se mohlo přes forum. Udělá se anketa na fóru.

9. Legalizace – Jindra Matlachová

V březnu bylo zlegalizováno konopí pro léčebné účely. . Teprve 11.11. 2014 se objevilo první konopí v lékárnách za cenu 350,- /gram. Pacient může získat maximálně 30g za měsíc. Při léčení vážných nemocí je to pro pacienty nerentabilní. Proběhlo výběrové řízení na pěstitele konopí. Na fóru je vystavena petice Weed like to talk.

Michal Horák si myslí, že spíše než aktivistickou metodou je lepší jít politickou cestou. Je lepší se dostat do orgánů, které o tom rozhoduji. než „používat pouze transparenty“.

Vladimír Malínský: mluví o akcentu na finanční bonusy, stát tímto přichází o peníze a mohl by na tom mít nějaký příjem.

Ljuba Poláková: informuje, že pokud má někdo nějaký návrh, měl by se obrátit na „Psychotropní látky“ a zabývat se tím tam, je to spíše celostátní téma.

Petr Steinbauer: Důležité jsou obě cesty a měli by jít ruku v ruce. I aktivisti i politické snahy.

10. Diskuze

Problém se svoláním schůze – poučení z krizového vývoje, přátelská debata zúčastněných a výměna informací

Konec: 18:00 Zapsal: Lukáš Kolářík

Ověřil: Václav Urban, Michal Horák, Ivo Vlasatý

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznicechy/schuze/11-1-2015.txt · Poslední úprava: 13.01.2015 17:30 autor: Lukas Kolarik